Cookies

Om uw bezoek aan onze website zo aantrekkelijk mogelijk te maken en om bepaalde functies te kunnen gebruiken maken wij op verscheidene pagina's gebruik van zogeheten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die opgeslagen worden op uw apparaat en bepaalde instellingen en gegevens opslaan die via uw browser worden uitgewisseld met ons systeem.

Hieronder worden de afzonderlijke categorieën van cookies die wij gebruiken nader beschreven.

  1. Noodzakelijke cookies: Noodzakelijke cookies helpen ons om de website technisch voor u toegankelijk en bruikbaar te maken. Essentiële basisfuncties, zoals het navigeren op de website, de correcte weergave in uw internetbrowser of het beheer van toestemmingen via de Consent Layer worden hierdoor mogelijk gemaakt. Zonder deze cookies kan onze website niet functioneren. Daarnaast helpen cookies ons om u bepaalde diensten aan te bieden via onze website die u onder normale omstandigheden mag verwachten bij een bezoek aan een online modewinkel. Tevens kunnen we u zo een op maat gemaakte gebruikerservaring voor onze website aanbieden. Het verzoek om uw gegevens geschiedt op basis van de rechtsgrondslag uit art. 6, lid 1, sub f AVG (gerechtvaardigd belang), aangezien wij ervan uitgaan dat het in uw belang is dat u onze website kunt gebruiken en dat u bepaalde op onze website aangeboden diensten kunt bekijken. 
  2. Voorkeurscookies: Voorkeurscookies verbeteren de gebruikersvriendelijkheid bij uw bezoek aan onze website en bepalen hoe onze website aan u wordt getoond. Met deze cookies kan de website namelijk informatie onthouden. Wij gebruiken deze cookies ook om u op zodanige wijze producten en inhoud te tonen dat het winkelen op onze website voor u zo comfortabel en gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt. Het verzoek om uw gegevens geschiedt op basis van de rechtsgrondslag uit art. 6, lid 1, sub a AVG (toestemming).
  3. Statistische cookies: Wij willen de gebruikersvriendelijkheid van onze website voortdurend verbeteren. Daarom maken we gebruik van cookies die anoniem vaststellen en evalueren welke functies en inhoud op onze website veelvuldig worden gebruikt. Ook kunnen we zo zien welke inhoud en producten op onze website het interessantst zijn voor u als gebruiker. Het verzoek om uw gegevens geschiedt op basis van de rechtsgrondslag uit art. 6, lid 1, sub a AVG (toestemming). 
  4. Marketingcookies: Deze cookies worden gebruikt om u reclame te tonen op andere internetpagina's, met inhoud die specifiek op u is afgestemd en waarvan wij aannemen dat deze zeer relevant voor u kan zijn. Deze cookies maken gebruik van reclamenetwerken van bedrijven, die uw gegevens verwerken als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken. Het verzoek om uw gegevens geschiedt op basis van de rechtsgrondslag uit art. 6, lid 1, sub a AVG (toestemming). 

Cookie-overzicht

U kunt instemmen met het gebruik van alle cookies, ze allemaal weigeren, of zelf een individuele selectie samenstellen. Bovendien kunt u uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken met behulp van de cookieverklaring op onze website. De noodzakelijke cookies die nodig zijn voor de juiste weergave van de website zijn hiervan uitgezonderd. Volgens de wet kunnen wij deze dus ook zonder uw uitdrukkelijke toestemming opslaan op uw apparaat. Voor alle andere soorten cookies hebben wij daarentegen uw toestemming nodig.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser natuurlijk ook zodanig instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Voor de nodige informatie over de werkwijze van cookies kunt u meestal de hulpfunctie van uw internetbrowser oproepen. Wij willen u er echter wel op wijzen dat de functies van de Marc Cain Online Shop in dit geval mogelijk slechts in beperkte mate voor u zullen werken.

Hieronder volgt een lijst van de respectieve aanbieders waar wij gebruik van maken.

1) Noodzakelijke cookies

1.1) Econda

Het systeem econda, van Econda GmbH, is een webanalysedienst. Webanalyse bestaat uit het opvragen, verzamelen en analyseren van gegevens over uw gedrag als bezoeker van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over websites die u naar ons toe hebben geleid (zogeheten 'referers'), welke deelpagina's van de website u heeft bezocht, en hoe vaak en hoe lang u een deelpagina hebt bekeken. Webanalyse wordt overwegend ingezet ter verbetering van onze website en om een kosten-batenanalyse te kunnen maken met betrekking tot internetreclame. Het bedrijf achter econda is Econda GmbH, Eisenlohrstr. 43, 76135 Karlsruhe, Duitsland. Econda plaatst een cookie (zie hierboven voor uitleg) op uw apparaat. Telkens wanneer u een van de afzonderlijke pagina's van onze website opvraagt (die door ons worden beheerd en waarin een econda-component geïntegreerd is), zorgt de betreffende econda-component ervoor dat de internetbrowser op uw apparaat automatisch gegevens doorgeeft aan econda voor marketing- en verbeteringsdoeleinden.

Bij deze technische procedure doet econda kennis op over gegevens, die vervolgens wordt gebruikt om gepseudonimiseerde gebruiksprofielen te maken. De gebruiksprofielen die op deze manier worden verkregen, worden gebruikt om uw gedrag te analyseren bij uw bezoek aan onze website. Ze worden ook geëvalueerd om onze website te kunnen verbeteren en optimaliseren. De gegevens die via de econda-component worden verzameld, zullen niet worden gebruikt om u te identificeren, tenzij u hiervoor afzonderlijk en uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Ook worden deze gegevens worden niet samengevoegd met persoonsgegevens of andere gegevens onder hetzelfde pseudoniem. Wij verzamelen ook IP-adressen om na te gaan van waaruit onze servers kunnen worden aangevallen. Wij bewaren deze maximaal veertien dagen, zoals gebruikelijk in de branche. Hierna worden ze geanonimiseerd. U kunt het plaatsen van cookies door onze website (zoals hierboven reeds beschreven) te allen tijde verhinderen door de instellingen hiervoor in uw browser aan te passen. Zo maakt u permanent bezwaar tegen het plaatsen van cookies. Door uw internetbrowser op deze manier in te stellen kunt u ook voorkomen dat econda een cookie op uw apparaat plaatst.

Bovendien kunnen cookies die reeds door econda zijn geplaatst te allen tijde worden gewist, ofwel via de internetbrowser, ofwel met andere softwareprogramma's. Ook bestaat er de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de gegevensverzameling van de econda-cookie in verband met onze website of tegen de verwerking van deze gegevens door econda. Zo kunt u dergelijke verwerking verhinderen. Hiervoor dient u op de knop 'Submit' te drukken op de website, zodat er een opt-out-cookie wordt geplaatst. Deze opt-out-cookie bevat uw bezwaar en wordt opgeslagen op het door u gebruikte apparaat. Mochten de opt-out-cookies op uw apparaat worden gewist, dan zult u opnieuw de link moeten aanklikken en een nieuwe opt-out-cookie moeten laten plaatsen. Na het plaatsen van opt-out-cookies kan het zijn dat u de websites niet meer volledig kunt gebruiken. Het van kracht zijnde privacybeleid van econda is terug te vinden op "Data Protection". 

1.2) Cloudflare

Wij maken gebruik van het content delivery network Cloudflare CDN van Cloudflare Inc. (101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, VS; hierna 'Cloudflare'). Dit is een servernetwerk met verschillende datacentra in meerdere regio's. Onze webserver maakt hier verbinding mee om bepaalde inhoud op onze website te tonen.

De gegevensverwerking dient om de laadtijd van onze website te beperken en ons aanbod daarmee gebruikersvriendelijker te maken.

Hierbij kan o.a. de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, systeemconfiguratiegegevens, gegevens over het internetverkeer van en naar client-websites (zogeheten serverlogbestanden). Uw gegevens kunnen worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. De verwerking geschiedt op basis van de rechtsgrondslag uit art. 6, lid 1, sub f  AVG, oftewel het gerechtvaardigd belang bij het hebben van een website die is afgestemd op de behoeften van de klant en die doelgericht wordt weergegeven. U hebt te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie (op grond van art. 6, lid 1, sub f AVG).

Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik door Cloudflare vindt u op "Privacy Policy".

1.3) Cookiebot

Het toestemmingsbeheerplatform van Cookiebot is een volledig automatische clouddienst van het bedrijf Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken. Cookiebot onthoudt uw toestemming voor 12 maanden. Hierna verschijnt de banner automatisch opnieuw wanneer u onze website weer bezoekt.

1.4) FACT-Finder 

Wij maken ook gebruik van de FACT-Finder van Omikron Data Quality GmbH, Habermehlstr. 17, 75172 Pforzheim, Duitsland. Dit is een beheerder van gehoste zoekdiensten. Op de pagina's van de gehoste FACT-Finderdiensten worden alleen gegevens opgeslagen die absoluut noodzakelijk zijn voor de technische werking en functionaliteit. FACT-Finder slaat de informatie op die via de winkel aan FACT-Finder worden doorgegeven. Het gaat hier vooral om de volgende informatie: • IP-adres van onze winkel • Een gebruikers-ID of sessie-ID dat door onze winkel kan worden doorgegeven voor de modules Tracking, Analytics en Personalization • Informatie over de zoekopdracht, het tijdstip daarvan en (bij gebruik van de geo-zoekfunctie) mogelijk ook de door de winkel doorgegeven geolocatie als uitgangspunt voor de zoekopdracht (zie Privacy Policy).

1.5) YouTube

YouTube is een internetportaal voor video's waarop videomakers gratis videoclips kunnen plaatsen. Andere gebruikers kunnen deze vervolgens gratis bekijken, beoordelen en becommentariëren. YouTube staat de publicatie van alle soorten video's toe, zodat er op het internetportaalcomplete film- en televisieprogramma's beschikbaar zijn, evenals muziekvideo's, trailers en video's die gebruikers zelf gemaakt hebben. Het bedrijf achter YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochterbedrijf van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer u een van de afzonderlijke pagina's van onze website opvraagt (die door ons worden beheerd en waarin een YouTube-component, oftewel een YouTube-video, geïntegreerd is), zorgt de betreffende Youtube-component ervoor dat de internetbrowser op uw apparaat automatisch de betreffende YouTube-componenten van YouTube ter weergave downloadt. Voor meer informatie over YouTube kunt u raadplegen. In het kader van deze technische procedure ontvangen YouTube en Google informatie over welke specifieke deelpagina van onze website u bezoekt.

Als u op het moment dat u een deelpagina opvraagt met een YouTube-video bent ingelogd bij YouTube, herkent YouTube welke specifieke deelpagina van onze website u bezoekt. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en toegewezen aan uw respectieve YouTube-account. YouTube en Google worden via de YouTube-component altijd op de hoogte gebracht van uw bezoek aan onze website indien u op dat moment ook bent ingelogd bij YouTube. Dit gebeurt ongeacht of u al dan niet op een YouTube-video klikt. Als u niet wilt dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kunt u dit verhinderen door voorafgaand aan uw bezoek aan onze website uit te loggen uit uw YouTube-account. Het door YouTube gepubliceerde privacybeleid, dat te raadplegen is via "Privacy Policy", biedt meer informatie over de manier waarop YouTube en Google gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

2) Voorkeurscookies

We maken momenteel geen gebruik van cookies uit deze categorie.

3) Statistische cookies

4) Marketing Cookies

4.1) Bing

Wij maken tevens gebruik van 'universal event tracking' van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Hierbij plaatst Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer als u via een Microsoft Bing-advertentie naar onze website bent doorgeleid. Dit stelt ons en Microsoft Bing in staat om te herkennen dat iemand op de advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgeleid en een vooraf bepaalde doelpagina heeft bereikt. Wij kunnen zo onder meer zien hoeveel gebruikers een bepaalde pagina of domein van onze website hebben bezocht, hoelang u als gebruiker op onze website bent gebleven en hoeveel pagina's van onze website u heeft bezocht (ook wel 'websitestatistieken'). Uw persoonsgegevens worden daarbij niet medegedeeld. Microsoft Corporation is gecertificeerd conform het EU-US Privacy Shield. Daarmee is er voor de verwerking sprake van een passend beschermingsniveau in de zin van art. 45 AVG. Hier vindt u een lijst met gecertificeerde bedrijven. Mocht u het niet eens zijn met de tracering, dan kunt u de hiervoor vereiste cookie-instellingen weigeren, bijvoorbeeld door uw browser zodanig in te stellen dat automatische cookieplaatsing in het algemeen wordt uitgeschakeld. Meer informatie over gegevensbescherming en de door Microsoft Bing geplaatste cookies vindt u op de website "Privacy Statement". Als alternatief kunt u ook gepersonaliseerde reclame uitschakelen in uw browser: "Opt-Out".

4.2) Facebook

Facebook is een sociaal netwerk, oftewel een sociaal trefpunt op het internet, een online gemeenschap, waarmee gebruikers over het algemeen met elkaar kunnen communiceren en in een virtueel domein kunnen samenkomen. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen. Ook kan de internetgemeenschap er persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie verstrekken. Facebook biedt gebruikers van het sociale netwerk onder meer de mogelijkheid om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken door middel van vriendschapsverzoeken. Het bedrijf achter Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. De verwerkingsverantwoordelijke voor betrokkenen die buiten de VS of Canada wonen is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Telkens wanneer u een van de afzonderlijke pagina's van onze website opvraagt (die door ons worden beheerd en waarin een Facebook-component, oftewel een Facebook-plugin, geïntegreerd is), zorgt de betreffende Facebook-component ervoor dat de internetbrowser op uw apparaat automatisch de betreffende Facebook-componenten van Facebook ter weergave downloadt. Voor een verzameloverzicht van alle Facebook-plugins kunt u raadplegen. In het kader van deze technische procedure ontvangt Facebook informatie over welke specifieke deelpagina van onze website u bezoekt. Als u gelijktijdig bent ingelogd bij Facebook, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website, ongeacht de duur van uw verblijf, welke specifieke deelpagina van onze website u bezoekt. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan uw respectieve Facebook-account gekoppeld. Als u op een van de Facebook-knoppen op onze website klikt, bijvoorbeeld de 'Vind ik leuk'-knop, of als u een reactie plaatst, koppelt Facebook deze informatie aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount, waarna deze persoonsgegevens worden opgeslagen. Facebook wordt via de Facebook-component altijd op de hoogte gebracht van uw bezoek aan onze website indien u op dat moment ook bent ingelogd bij Facebook. Dit gebeurt ongeacht of u al dan niet op een Facebook-component klikt. Als u niet wilt dat deze informatie over u aan Facebook wordt doorgegeven, kunt u dit verhinderen door voorafgaand aan uw bezoek aan onze website uit te loggen uit uw Facebook-account. Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat te raadplegen is via "Privacy", biedt meer informatie over de manier waarop Facebook gegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Bovendien wordt daar uitgelegd welke instellingsopties Facebook biedt ter bescherming van uw privacy. Er bestaan ook verscheidene toepassingen waarmee de doorgifte van gegevens aan Facebook kan worden beperkt. 

4.3) Facebook (Custom Audience)

Als u een Facebook-gebruiker bent, dient u er rekening mee te houden dat onze website gebruik maakt van de communicatietool Website Custom Audience van Facebook (Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS). Hiervoor zijn op onze websites zogeheten Facebook-pixels opgenomen. Deze herkennen u als bezoeker van onze website in geanonimiseerde vorm, d.w.z. zonder dat u als persoon wordt herkend. Als u vervolgens bij Facebook inlogt, wordt er een onomkeerbaar en daarmee niet-persoonlijk profiel van uw gebruiksgegevens doorgegeven aan Facebook voor analyse- en marketingdoeleinden. Voor meer informatie over de doeleinden en omvang van de gegevensverzameling,  de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Facebook, alsook de instellingsopties ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het gegevensbeleid van Facebook, dat o.a. geraadpleegd kan worden via "Custom Audiences" en "Privacy Explanation". Facebook Inc. is gecertificeerd conform het EU-US Privacy Shield. Daarmee is er voor de verwerking sprake van een passend beschermingsniveau in de zin van art. 45 AVG. Hier vindt u een lijst met gecertificeerde bedrijven. Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Website Custom Audiences van Facebook kunt u dit doen op Custom Audience.

4.4) Google Maps

Onze website maakt gebruik van het product Google Maps van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. Met het gebruik van onze website stemt u in met de verzameling, verwerking en het gebruik van gegevens die automatisch worden verzameld door Google Inc., haar vertegenwoordigers en derden. De servicevoorwaarden van Google Maps kunt u terugvinden onder 'Aanvullende servicevoorwaarden voor "Google Maps/Google Earth".

4.5) Google Re-Marketing

Wij maken op onze website gebruik van de remarketing-functie van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS. Met deze functie kunnen wij bezoekers van onze website doelgericht en persoonlijk aanspreken met reclame-uitingen door op interesses gebaseerde advertenties te tonen wanneer u andere websites uit het Google Display-netwerk bezoekt. Google maakt gebruik van zogeheten cookies om gebruik van de website te analyseren. Dit vormt de basis voor het tonen van op interesses gebaseerde advertenties. Hiervoor slaat Google een klein bestand met een reeks nummers op in uw browser. Via deze reeks nummers worden er geanonimiseerde gegevens over uw gebruik van onze website aangemaakt. Uw persoonsgegevens worden hierbij niet opgeslagen. Als u vervolgens een andere website uit het Google Display-Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk verband houden met eerder bezochte product- en informatiedomeinen. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door op onderstaande link te klikken en de daar aangeboden plugin te downloaden en te installeren. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden uitschakelen door naar de deactiveringswebsite van het Network Advertising Initiative te gaan, "Settings" op te vragen en de daar vermelde verdere opt-out-procedure toe te passen. Meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google vindt u via de volgende link.

4.6) Instagram

Instagram is een dienst die als audiovisueel platform kan worden aangemerkt, waarop gebruikers foto's en video's kunnen delen en deze gegevens vervolgens ook kunnen delen op andere sociale netwerken. Het bedrijf achter de diensten van Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VS. Telkens wanneer u een van de afzonderlijke pagina's van onze website opvraagt (waarin een Instagram-component, oftewel een Instagram-knop, geïntegreerd is), zorgt de betreffende Instagram-component ervoor dat de internetbrowser op uw apparaat automatisch de betreffende Instagram-componenten van Instagram ter weergave downloadt. In het kader van deze technische procedure ontvangt Instagram informatie over welke specifieke deelpagina van onze website u bezoekt. Als u gelijktijdig bent ingelogd bij Instagram, herkent Instagram bij elk bezoek aan onze website, ongeacht de duur van uw verblijf, welke specifieke deelpagina u bezoekt. Deze informatie wordt door de Instagram-component verzameld en door Instagram aan uw respectieve Instagram-account gekoppeld. Als u op een van de op onze website geplaatste Instagram-knoppen klikt, worden de daarmee overgedragen gegevens en informatie aan uw persoonlijke Instagram-gebruikersaccount gekoppeld, waarna ze door Instagram worden opgeslagen en verwerkt. Instagram wordt via de Instagram-component altijd op de hoogte gebracht van uw bezoek aan onze website indien u op dat moment ook bent ingelogd bij Instagram. Dit gebeurt ongeacht of u al dan niet op een Instagram-component klikt. Als u niet wilt dat deze informatie over u aan Instagram wordt doorgegeven, kunt u dit verhinderen door voorafgaand aan uw bezoek aan onze website uit te loggen uit uw Instagram-account. Meer informatie over het van toepassing zijnde privacybeleid van Instagram vindt u op "Help" en "Privacy".

4.7) Pinterest

Wij maken gebruik van de pixel (Pinterest-tag) van Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland). Via deze pixel wordt er gebruiksinformatie (bijvoorbeeld over bekeken artikelen) verzameld en doorgegeven aan Pinterest Europe Limited. Hiervoor zijn Pinterest Europe Limited en Marc Cain gezamenlijk verantwoordelijk. Voor de verdere verwerking van de aan Pinterest Europe Limited verstrekte gegevens is uitsluitend Pinterest Europe Limited verantwoordelijk, conform de wetgeving inzake gegevensbescherming. De informatie die aan Pinterest Europe Limited wordt doorgegeven, kan met behulp van verdere informatie die Pinterest Europe Limited over u heeft opgeslagen aan u worden gekoppeld. Dit geldt bijvoorbeeld als u over een account beschikt op het sociale netwerk van Pinterest. De met de pixel verzamelde informatie kan tevens worden gebruikt om op basis van uw interesses advertenties weer te geven op uw Pinterest-account (zogeheten 'retargeting'). De met de pixel verzamelde informatie kan ook door Pinterest Europe Limited worden samengevoegd, waarna Pinterest Europe Limited de samengevoegde informatie kan gebruiken voor haar eigen reclamedoeleinden of voor de reclamedoeleinden van derden. Zo kan Pinterest Europe Limited bijvoorbeeld bepaalde interesses aflezen uit uw surfgedrag op onze website. Deze informatie kan het ook gebruiken om aanbiedingen van derden te promoten. Pinterest Europe Limited kan de met de pixel verzamelde informatie ook samenvoegen met andere informatie die Pinterest Europe Limited over u heeft verzameld via andere websites en/of in samenhang met het gebruik van het sociale netwerk van Pinterest. Zo kan Pinterest Europe Limited een profiel over u aanmaken dat voor reclamedoeleinden kan worden gebruikt. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub a AVG. Meer informatie over gegevensbescherming bij Pinterest Europe Limited vindt u op https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy. U kunt hier ook uw rechten als betrokkene uitoefenen (bijvoorbeeld het recht op gegevenswissing) met betrekking tot de gegevens die door Pinterest Europe Limited als verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt. Wij gebruiken de cookies die voor deze dienst nodig zijn (zogeheten marketingcookies) alleen met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

4.8) YouTube

YouTube maakt op onze website niet alleen gebruik van noodzakelijke cookies, maar ook van marketingcookies. Voor meer details over YouTube en haar gegevensverwerking verwijzen wij u naar de uitleg onder noodzakelijke cookies.

4.9) trbo

Op onze website wordt ook gebruik gemaakt van trbo van trbo GmbH, Leopoldstr. 41, 80802 München, Duitsland. Hiermee worden gegevens op onze website verzameld voor het aanmaken van gepseudonomiseerde gebruiksprofielen, zodat wij u gepersonaliseerde klantaanbiedingen kunnen doen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt die het mogelijk maken om uw internetbrowser te herkennen. Deze gebruikersprofielen worden gebruikt om uw bezoekgedrag te analyseren. Ze worden tevens geëvalueerd om ons aanbod te verbeteren en af te stemmen op uw behoeften. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet samengevoegd met persoonsgegevens die aan het pseudoniem toebehoren. Deze toestemming moet apart worden verleend. U kunt hier op elk moment bezwaar tegen maken door op de volgende links te klikken: trbo inschakelen of trbo uitschakelen. Als u niet wilt dat wij op deze manier informatie over uw gebruik van onze website verzamelen en gebruiken, kunt u bezwaar hiertegen maken. Dit doet u via de volgende link (een zogeheten 'opt-out').