Algemene voorwaarden van Marc Cain GmbH

§ 1 Toepassingsgebied en begripsbepalingen

(1) Deze algemene voorwaarden zijn in de op het tijdstip van bestelling geldende versie van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van artikelen die klanten (hierna ook 'u') bij ons, Marc Cain GmbH, Marc-Cain-Allee 4, D-72411 Bodelshausen, Duitsland, (hierna 'Marc Cain' of 'wij/ons' genoemd) sluiten met betrekking tot de artikelen die wij aanbieden in onze Marc Cain Online Shop (www.marc-cain.com) (hierna: 'Marc Cain Online Shop') of telefonisch aanbieden via onze hotline (+49 (0) 7471.709 - 42 42, tegen lokaal tarief; kosten vallen mogelijk hoger uit vanuit het buitenland). Wij erkennen geen algemene voorwaarden van een klant die in strijd of tegenspraak zijn met onze eigen algemene voorwaarden. Individuele en afzonderlijke overeenkomsten met klanten (met inbegrip van nevenafspraken, aanvullingen en/of wijzigingen) wegen echter altijd zwaarder dan deze algemene voorwaarden.

(2) Het aanbod in onze onlineshop is uitsluitend bedoeld voor klanten van 18 jaar en ouder en met name voor consumenten. Met 'consument' wordt in het kader van deze voorwaarden iedere natuurlijke persoon bedoeld die een rechtshandeling aangaat die niet toegeschreven kan worden aan commerciële doeleinden of doeleinden die verwant zijn aan de eigen beroepsactiviteit.

(3) In uitzonderlijke gevallen zijn wij ook bereid om koopovereenkomsten te sluiten met ondernemers. Hiervoor dienen zij wel hun volledige bedrijfsnaam en (indien van toepassing) btw-nummer  te vermelden onder het kopje 'Bedrijf' op het bestelformulier. Een 'ondernemer' is een natuurlijke persoon, rechtspersoon of partnerschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van de rechtshandeling handelt in de uitoefening van diens commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

(4) Indien afzonderlijk bepaald, gelden de afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden uitsluitend voor ondernemers, dan wel uitsluitend voor consumenten.

(5) De levering van artikelen geschiedt uitsluitend in voor huishoudelijk gebruik normale aantallen.

(6) U kunt de op dit moment geldende algemene voorwaarden op onze website, onder www.marc-cain.com/nl/Algemene-Handelsvoorwaarden, vinden en daar vervolgens ook uitprinten.

§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst en bestelproces

(1) Het aanbod aan artikelen in onze Marc Cain Online Shop vormt geen juridisch bindend aanbod van onze kant, maar dient slechts als vrijblijvende uitnodiging aan u om een koopovereenkomst te sluiten voor de aangeboden artikelen.

(2) Wij accepteren alleen bestellingen van particuliere en zakelijke klanten met een woon- of vestigingsadres en bezorgadres in landen die zijn opgenomen in de huidige selectie van leveringslanden.

(3) De volgende bepalingen zijn zowel van toepassing op de overeenkomsten voor bestellingen via onze Marc Cain Online Shop als voor telefonische bestellingen, tenzij anders vermeld.

(4) De overeenkomst komt tot stand met

Marc Cain GmbH
Marc-Cain-Allee 4
72411 Bodelshausen
Duitsland

vertegenwoordigd door algemeen directeur: Helmut Schlotterer

Telefoon: +49.7471.709-4242
E-mail:
service@marc-cain.de


Rechtbank van eerste aanleg: Amtsgericht Stuttgart
Registratienummer: HRB 380206
Btw-nummer conform § 27a van de Duitse wet op de Omzetbelasting UStG:DE146893342.

(5) Het feitelijke bestelproces en het sluiten van de overeenkomst via onze Marc Cain Online Shop vinden plaats in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

U kunt in onze onlineshop producten uitkiezen en deze in een virtuele winkelwagen plaatsen door op de knop 'Toevoegen aan winkelwagen' te klikken.

Voordat u de bestelling bevestigt, kunt u uw gegevens nogmaals controleren en zo nodig aanpassen in het bestellingsoverzicht. Hiervoor gebruikt u de knop 'Wijzigen'.

Op het moment dat u op de knop 'Bestellen' klikt, verbindt u zich tot de aankoop. Dit aanbod kan echter alleen worden geaccepteerd en verzonden nadat u deze algemene voorwaarden en het privacybeleid hebt aanvaard. Dit doet u door telkens een vinkje te plaatsen.

U ontvangt vervolgens een automatisch gegenereerde e-mail van ons met daarin een ontvangstbevestiging. Hiermee bevestigen wij dat we de bestelling hebben ontvangen. Deze bevestigingsmail (de 'ontvangstbevestiging') bevat ook onze algemene voorwaarden, de annuleringsvoorwaarden en het annuleringsformulier voor consumenten. Deze ontvangstbevestiging houdt nog niet in dat wij uw aanbod tot koop hebben aanvaard, maar is slechts bedoeld om u te informeren dat wij uw bestelling hebben ontvangen.

De koopovereenkomst voor de artikelen komt pas tot stand indien wij uw aanbod binnen 7 kalenderdagen accepteren. Dit kan:

- door de verzending van de artikelen aan u te bevestigen middels een afzonderlijke e-mail (de 'verzendbevestiging'), waarbij uw ontvangst van de verzendbevestiging bepalend is; of

-door de bestelde artikelen aan u te leveren, waarbij de inontvangstname van de artikelen door u bepalend is.

Indien er sprake is van meerdere van bovenstaande opties, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip van de optie die zich het eerst voordoet.

De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag waarop u het aanbod hebt verzonden en eindigt na het verstrijken van de zevende dag na verzending van het aanbod. Als wij uw aanbod niet binnen deze termijn aanvaarden, geldt dit als een afwijzing van het aanbod. Hierdoor bent u niet langer gebonden aan uw intentieverklaring tot aankoop.

Uitzondering: Als de betaling geschiedt via iDeal of PayPal, komt de koopovereenkomst onmiddellijk na afronding van het bestelproces tot stand.

(6) Bij telefonische bestellingen via onze hotline (+49 (0) 7471.709 - 42 42, tegen lokaal tarief; kosten vallen mogelijk hoger uit vanuit het buitenland) geldt het volgende:

U kunt uw bestelling ook telefonisch doorgeven. Bij deze optie kunt u alleen betalen op rekening. U wordt als consument via de telefoon ingelicht over de wettelijke voorschriften en termijnen die gelden voor het sluiten van de overeenkomst.

Onmiddellijk na het opgeven van uw bestelling ontvangt u van ons een automatisch gegenereerde e-mail met daarin een ontvangstbevestiging. Het verdere proces komt overeen met datgeen wat onder punt (5) staat beschreven.

(7) De tekst van de overeenkomst wordt niet door ons opgeslagen en kan na afloop van het bestelproces niet meer worden opgevraagd. U kunt de bestellingsgegevens echter wel uitprinten voordat u deze verzendt.

§ 3 Weergave op de website

Mogelijke geringe kleurafwijkingen van de in de Marc Cain Online Shop getoonde artikelen zijn te wijten aan technische redenen of aan de kleurweergave op uw beeldscherm/monitor. Wij kunnen derhalve niet garanderen dat de kleurweergave overeenkomt. Sommige kleuren kunnen onder bepaalde omstandigheden afwijken.

§ 4 Registratie voor een klantaccount

(1) Om het gebruik van de Online Shop te vergemakkelijken kunt u zich registreren voor een klantaccount. Zo hoeft u uw gegevens niet bij elke bestelling opnieuw in te voeren. Deze gegevens worden dan opgeslagen in onze klantendatabase en automatisch ingevuld bij nieuwe bestellingen.

(2) Wij hebben de volgende informatie van u nodig voor het aanmaken van een klantaccount: Voor- en achternaam, adres, eventueel afwijkend bezorgadres en e-mailadres. Ter bescherming van uw gegevens dient u een wachtwoord op te geven voor uw account. U voert deze gegevens in in de betreffende invoerschermen. Nadat u uw uitdrukkelijke toestemming hebt verleend, worden ze in onze klantendatabase opgeslagen. Dit gebeurt op het moment dat u uw account bevestigt met de knop 'Registreren'. Wij gebruiken de opgeslagen gegevens alleen conform het toepasselijke privacybeleid. Voor meer informatie verwijzen we u naar ons privacybeleid www.marc-cain.com/nl/Gegevensbescherming.

(3) Na de registratie ontvangt u van ons automatisch een e-mail ter bevestiging dat uw klantaccount is aangemaakt. Uw e-mailadres dient tevens als gebruikersnaam voor het klantaccount. Tijdens het registratieproces wordt u gevraagd een wachtwoord naar keuze in te voeren. U kunt dit wachtwoord vervolgens wijzigen na inloggen op uw klantaccount. U dient uw gebruikersnaam en wachtwoord te allen tijde geheim te houden. U mag deze gegevens niet aan anderen bekendmaken en bent verplicht ze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden. U bent zelf verantwoordelijk bij misbruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord.

§ 5 Inwisselen van gratis uitgegeven waardebonnen 

U kunt gratis uitgegeven waardebonnen inwisselen bij bestellingen via onze Marc Cain Online Shop, mits deze verzilveroptie uitdrukkelijk op de betreffende waardebon vermeld staat. Hiervoor dient u tijdens het bestellen de betreffende couponcode in te voeren. De waardebon kan alleen worden ingewisseld tijdens de vermelde geldigheidsperiode. De waarde van de artikelen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de waardebon. Meerdere waardebonnen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd. U kunt per bestelling slechts één waardebon inwisselen. De waardebon dient te worden ingewisseld vóórdat u uw bestelling afrondt. U kunt de waardebon niet achteraf toepassen.
Overgebleven tegoeden worden niet terugbetaald. Indien u artikelen die u met een waardebon hebt aangeschaft geheel of gedeeltelijk retourneert (conform uw wettelijke recht op annulering), krijgt u de ingewisselde waardebon niet terug. De waardebon kan niet worden omgewisseld voor contant geld en er wordt geen rente betaald over het waardebontegoed. Het is verboden om de waardebonnen te verhandelen.

§ 6 Levering, leveringstermijnen en beschikbaarheid van artikelen

(1) Wij leveren onze artikelen uitsluitend binnen de landen die opgenomen zijn in de actuele lijst met geselecteerde landen.

(2) Tenzij anders overeengekomen vindt de levering plaats op het door u opgegeven bezorgadres.

(3) Tenzij anders vermeld tijdens het bestellen vindt de levering in Duitsland binnen 7 dagen plaats. De leveringstermijn begint te lopen op de dag ná afronding van de bestelling en eindigt na het verstrijken van de laatste termijndag. Mocht de laatste termijndag vallen op een zaterdag, zondag of op een door de overheid erkende feestdag, dan wordt deze dag vervangen door de eerstvolgende werkdag. Voor de levering naar andere landen geldt dat de levertijd met maximaal vijf dagen kan worden verlengd, tenzij tijdens de bestelling anders wordt vermeld.

(4) Indien u voor één bestelling meerdere artikelen bestelt met verschillende levertijden, verzenden wij de artikelen in meerdere zendingen (deelleveringen). De levertijd die wordt aangegeven voor het betreffende artikel is hierbij bepalend. Hiervoor worden geen extra verzendkosten in rekening gebracht.

(5) Indien de door u gekozen artikelen niet voorradig zijn op het moment van bestellen, zullen wij u hiervan aan het begin van het bestelproces op de hoogte brengen. Wij aanvaarden uw aanbod tot aankoop alleen indien de artikelen daadwerkelijk voorradig zijn.

(6) Indien de bestelde artikelen op verschillende locaties (filialen of magazijnen) voorradig zijn, zullen ze in afzonderlijke leveringen worden bezorgd. U betaalt in dit geval echter maar één keer verzendkosten.

(7) Wij hebben het recht om deelleveringen uit te voeren, voor zover dit redelijk voor u is. Er worden geen aanvullende verzendkosten in rekening gebracht voor mogelijke volgende leveringen.

§ 7 Prijzen en verzendkosten

(1) Alle in onze Marc Cain Online Shop vermelde prijzen zijn inclusief de op dat moment van toepassing zijnde btw.

(2) Hier komen nog verzendkosten en eventuele bijkomende kosten bovenop. Het exacte totaalbedrag zal tijdig voorafgaand aan uw aanbod tot koop worden medegedeeld. Meer informatie over verzendkosten vindt u hier: https://www.marc-cain.com/nl/Kopen/#shipping

(3) Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in voorkomende gevallen extra kosten ontstaan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze kosten en deze kosten zullen door u moeten worden gedragen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om bankkosten (zoals overschrijvingskosten en wisselkoerskosten) en invoerrechten en -heffingen (zoals douaneheffing). Dergelijke kosten kunnen ook in rekening worden gebracht indien de levering zelf niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar u de betaling hiervoor wel verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

§ 8 Betaling en verzuim

(1) Wij accepteren alleen de betaalmethodes die tijdens het bestellen worden getoond. Doorgaans zijn de volgende betaalmethodes beschikbaar: Betaling via creditcard (Visa, Mastercard en AMEX), bankoverschrijving, PayPal en iDeal. We wijzen er uitdrukkelijk op dat de vermelde betaalmethodes afhankelijk zijn van het land van betaling. Betaling met creditcard en PayPal is echter altijd mogelijk. Nadat u een land hebt geselecteerd in de Online Shop, krijgt u tijdens het bestellen alleen de betaalmethodes te zien die voor het betreffende land beschikbaar zijn.

(2) De betaling van de artikelen verloopt conform de betaalmethodes die bij het bestellen beschikbaar zijn en onder de daarin vermelde voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde betaalmethodes uit te sluiten. Dit is afhankelijk van de uitkomst van de controle van uw gegevens met betrekking tot uw identiteit en kredietwaardigheid; voor meer informatie hierover verwijzen we naar ons privacybeleid www.marc-cain.com/nl/Gegevensbescherming. Ook de omvang van de bestelling wordt hierin meegenomen. In geval van onvoldoende kredietwaardigheid hebben wij tevens het recht om alle bestaande overeenkomsten waarvoor de aankoopprijs na de vervaldatum en ondanks een aanmaning nog niet voldaan is, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

(3) Bij betaling via bankoverschrijving bent u verplicht het factuurbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen te voldoen. Indien bepaalde artikelen uit de levering eerder worden geretourneerd, kan dit factuurbedrag dienovereenkomstig worden verminderd.

(4) Voor betaling per creditcard accepteren wij Visa, Mastercard en American Express. De aankoopprijs wordt op het moment van bestellen gereserveerd op uw creditcard. Het bedrag zal daadwerkelijk van de creditcard worden afgeschreven op het moment dat wij de artikelen naar u verzenden.

(5) Bij betaling via PayPal wordt u tijdens het bestelproces verwezen naar de website van PayPal. U dient zich hier te registreren, tenzij u reeds over een account beschikt. In dit geval dient u in te loggen met uw accountgegevens, om vervolgens de betalingsopdracht aan ons te verstrekken en te bevestigen.

(6) Bij betaling via iDeal heeft u een Nederlandse bankrekening nodig. Tijdens het bestellen wordt u verwezen naar het online portaal van de door u gekozen bank. Hier kunt u inloggen met uw accountgegevens voor online bankieren en vervolgens de betaling verrichten. Alle details van de transactie zijn vooraf ingevuld. U hoeft alleen nog maar de betaling te bevestigen.

§ 9 Verrekening en retentierecht

(1) Het recht op verrekening geldt alleen indien uw tegenvordering rechtsgeldig is vastgesteld, niet door ons betwist of ontkend wordt en in nauw verband staat met onze vordering.

(2) U kunt uw retentierecht alleen uitoefenen voor zover uw tegenvordering gebaseerd is op dezelfde overeenkomst.

§ 10 Eigendomsvoorbehoud

(1) De geleverde artikelen blijven ons eigendom totdat de aankoopprijs volledig is voldaan.

(2) Bij beslaglegging op de artikelen of andere ingrepen door derden bent u verplicht ons onmiddellijk schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen en de betreffende derde te informeren over ons eigendomsvoorbehoud.

§ 11 Recht op annulering

Het hieronder omschreven recht op annulering bij telefonische bestellingen of bestellingen via onze Marc Cain Online Shop, overeenkomstig § 1, lid 2 van deze algemene voorwaarden, geldt uitsluitend voor consumenten in de zin van § 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB).

(1) Wij informeren u als consument in de zin van § 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek over uw recht op annulering, conform de wettelijke bepalingen:

Annuleringsvoorwaarden

Recht op annulering

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De annuleringstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag

    -  waarop u of een door u aangewezen externe partij, die niet de vervoerder is, de artikelen in bezit heeft genomen, als u een artikel of meerdere artikelen binnen één enkele bestelling heeft besteld en het artikel of de artikelen als één bestelling geleverd wordt of worden;

    -  waarop u of een door u aangewezen externe partij, die niet de vervoerder is, de laatste artikelen in bezit heeft genomen, als u een artikel of meerdere artikelen binnen één enkele bestelling heeft besteld en de artikelen afzonderlijk geleverd worden;

Om uw recht op annulering uit te oefenen dient u ons (Marc Cain GmbH, Marc-Cain-Allee 4, D – 72411 Bodelshausen, Telefon: +49 7471 709-4242, E-mail: service@marc-cain.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een met de post gestuurde brief of een e-mail) te informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te annuleren. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeld-annuleringsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Om gebruik te maken van uw recht op annulering is het voldoende dat u de kennisgeving over het uitoefenen van het recht op annulering vóór afloop van de annuleringstermijn verstuurt.

Gevolgen van het recht op annulering

Als u deze overeenkomst wilt annuleren, dienen wij u alle betalingen die wij u van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (m.u.v. bijkomende kosten die bijvoorbeeld ontstaan doordat u een andere vorm van levering dan de door ons aangeboden, voordelige standaardverzending heeft gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat wij uw kennisgeving met betrekking tot het annuleren van deze overeenkomst hebben ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalwijze als die u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij er met u nadrukkelijk iets anders overeengekomen is; in geen geval worden u vanwege deze terugbetaling extra kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de artikelen van u retour hebben ontvangen of totdat u bewijs heeft geleverd dat u deze artikelen terug heeft gestuurd, afhankelijk van wat eerder gebeurt.

U dient de artikelen onverwijld en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat u ons op de hoogte heeft gesteld van het annuleren van deze overeenkomst naar ons terug te sturen of aan ons over te dragen. De termijn geldt als nagekomen als u de artikelen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

Wij dragen de kosten van de retourzending van de artikelen, mits u

    a) de pakbon die bij de levering is gevoegd mee retour stuurt en

    b) het bij de pakbon gevoegde retouretiket aanbrengt op het pakket, en

    c) de goederen als pakket naar ons retour stuurt via de op het retouretiket vermelde logistieke     dienstverlener, te weten DHL.

Het staat u uiteraard vrij om de goederen op een andere manier aan ons te retourneren. In dit geval dient u wel zelf de directe kosten voor de retourzending te dragen.

U moet alleen betalen voor eventueel waardeverlies van de artikelen als dit waardeverlies op grond van een controle van de hoedanigheid, eigenschappen en het functioneren van de artikelen te herleiden is tot een niet noodzakelijke omgang ermee.

(2) Wij informeren u als consument in de zin van § 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek over het volgende voorbeeld-annuleringsformulier. Gebruik van dit voorbeeld-annuleringsformulier is echter niet verplicht.

Voorbeeld-annuleringsformulier

(als u de overeenkomst wilt annuleren, vul dan a.u.b. dit formulier in en stuur het naar ons terug).
- Aan: Marc Cain GmbH, Online Shop, Marc-Cain-Allee 4, D – 72411 Bodelshausen, Duitsland, E-mail: service@marc-cain.com
- Hierbij annuleer ik/annuleren wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van het (de) volgende artikel(en) (*)/het leveren van de volgende dienst(en) (*)
- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
- Naam van de consument(en)
- Adres van de consument(en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)
- Datum
______ (*) Doorhalen wat niet van toepassing is. - Einde van de annuleringsinformatie -

- Einde van de annuleringsinformatie -

(3) Uitsluiting van het recht op annulering overeenkomstig § 312g, lid 2 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB). Het recht op annulering is niet van toepassing op o.a. de volgende overeenkomsten, tenzij anders overeengekomen door partijen:

    - Overeenkomsten voor de levering van artikelen die niet geprefabriceerd zijn en waarvoor een     individuele keuze of wens van de consument doorslaggevend is voor de productie, of die duidelijk op de     persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd.

    - Overeenkomsten voor de levering van verzegelde artikelen die vanwege de gezondheidswet of     omwille van de hygiëne niet kunnen worden geretourneerd als hun verzegeling na levering is verwijderd.

(4) Waar mogelijk verzoeken wij u de artikelen aan ons retour te zenden in de originele verpakking, met alle toebehoren. Dit is echter niet vereist voor de daadwerkelijke uitoefening van het recht op annulering.

§ 12 Garantie

(1) Onverminderd het recht op annulering conform § 11 zijn de wettelijke bepalingen van het kooprecht van toepassing op uw garantie. Dit geldt in het bijzonder voor de verjaringstermijn van twee jaar, opgenomen in § 438, lid 1, punt 3 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB).

(2) Artikelen die afwijken qua kwaliteit, kleur, omvang, uitrusting of vormgeving worden niet als gebrekkig beschouwd indien hier een onvermijdelijke technische of in de handel gebruikelijke oorzaak voor is.

(3) Uw garantie is niet van toepassing:

    a. voor schade die u heeft ondervonden als gevolg van het verkeerd of oneigenlijk gebruik van de     artikelen,

    b. voor schade die is veroorzaakt door blootstelling van de artikelen aan schadelijke, externe invloeden     (dit geldt in het bijzonder voor extreme temperaturen, vochtigheid, buitengewone fysieke belasting of     elektrische belasting, spanningsschommelingen, bliksem, statische elektriciteit en brand).

    c. Wij verlenen bovendien geen garantie voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeskundige     reparatie door een servicepartner die hiertoe niet door ons bevoegd is.

(4) Voor ondernemers, openbare rechtspersonen of publiekrechtelijke instanties geldt dat u verplicht bent om de artikelen onmiddellijk en zorgvuldig te controleren op kwaliteit en geleverd aantal en ons binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen op de hoogte te brengen van klaarblijkelijke gebreken. Hetzelfde geldt voor verborgen gebreken die later worden ontdekt, gerekend vanaf het moment van ontdekking. Indien deze verplichting tot controle en kennisgeving van gebreken niet wordt nagekomen, zal het garantierecht niet kunnen worden uitgeoefend. De garantie is één jaar geldig, gerekend vanaf de levering van artikelen.

§ 13 Gegevensverwerking

Het beschermen van de persoonsgegevens die u aan Marc Cain verstrekt bij het gebruik van de Online Shop is voor ons van groot belang. De persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld, opgeslagen en verwerkt in lijn met de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming.

Meer informatie vindt u in ons Privacybeleid www.marc-cain.com/nl/Gegevensbescherming.

§ 14 Aansprakelijkheid

(1) Wij zijn bij schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen (in het bijzonder bij verzuim, schuld bij het sluiten van de overeenkomst (culpa in contrahendo), onmogelijkheid en onrechtmatige daad) uitsluitend aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid, tenzij de eenvoudige nalatigheid betrekking heeft op een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, d.w.z. verplichtingen die de overeenkomst kenmerken en waarbij u moet kunnen vertrouwen op de nakoming, of geleid heeft tot schade met de dood, lichamelijk letsel of gezondheidsproblemen als gevolg. Wij zijn evenzeer aansprakelijk voor de inzet van agenten en assistenten.

(2) Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor rechtsgebreken, garantieovereenkomsten en vorderingen uit hoofde van wettelijke productaansprakelijkheid indien deze niet kunnen worden uitgesloten of beperkt.

(3) Voor zover wij een wezenlijke contractuele verplichting schenden, blijft de verplichting tot het vergoeden van de materiële schade beperkt tot de schade die te voorzien was toen de overeenkomst werd gesloten.

(4) Wij zijn niet aansprakelijk in geval van overmacht.

(5) Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten.

§ 15 Slotbepalingen / Toepasselijk recht / Taal van de overeenkomst

(1) De contractuele relatie en alle geschillen die daaruit voortvloeien vallen onder het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van de conflictbepalingen van het IPR en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken ("Weens Koopverdrag"). Nationale, dwingende bepalingen van het consumentenrecht in uw woonland blijven onverminderd van kracht, ongeacht de rechtskeuze (dit geldt in het bijzonder voor het recht inzake het sluiten van overeenkomsten en het garantierecht).

(2) Voor ondernemers, openbare rechtspersonen en publiekrechtelijke instanties geldt dat alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op overeenkomsten tussen u en ons worden afgehandeld door de rechtbank in onze vestigingsplaats.

(3) Deze overeenkomst is opgesteld in het Duits, Engels, Nederlands en Frans.

(4) Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of ongeldig worden verklaard, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht.

(5) Alle merkrechten van Marc Cain zijn eigendom van Marc Cain GmbH en mogen uitsluitend worden gebruikt na onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

(6) Vragen, suggesties of klachten over de Marc Cain Online Shop kunnen gericht worden aan service@marc-cain.com, het telefoonnummer +49.7471.709-4242 (tegen lokaal tarief; kosten vallen mogelijk hoger uit vanuit het buitenland) of het onder § 16 vermelde postadres.

§ 16 Contactgegevens dienstverlener

Marc Cain GmbH
Marc-Cain-Allee 4
72411 Bodelshausen
Duitsland

vertegenwoordigd door algemeen directeur: Helmut Schlotterer

Telefoon: +49.7471.709-4242
E-mail: 
service@marc-cain.com
Rechtbank van eerste aanleg: Amtsgericht Stuttgart
Registratienummer: HRB 380206
Btw-nummer conform § 27a van de Duitse wet op de Omzetbelasting UStG: DE146893342

§ 17 Alternatieve online geschillenbeslechting (ODR-platform)

De Europese Commissie heeft een platform beschikbaar gesteld voor alternatieve online geschillenbeslechting (het ODR-platform), dat bereikbaar is via www.ec.europa.eu/consumers/odr.
Ons e-mailadres is service@marc-cain.de.
Wij zijn verplicht noch bereid om aan deze vorm van geschillenbeslechting deel te nemen.


Algemene voorwaarden, versie augustus 2021

§ 18 Afvalverwijdering (geldt voor verkoop in Frankrijk)

Houd er rekening mee dat ons bedrijf in Frankrijk is geaccrediteerd voor het proces van afvalverwerking in overeenstemming met de geldende lokale en nationale voorschriften. Dit omvat het correct sorteren, verzamelen, transporteren en afvoeren van afvalmaterialen. Niet-naleving van onze richtlijnen voor afvalverwijdering kan leiden tot extra kosten of opschorting van de service. Klanten zijn verantwoordelijk voor het sorteren van hun afval in overeenstemming met het beleid en de procedures die door ons worden verstrekt. Onze accreditatie garandeert dat alle afvalmaterialen worden verwerkt op een milieuvriendelijke en wettige manier die voldoet aan de Franse regelgeving voor afvalbeheer en recycling. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.


Het accreditatienummer is: FR208210_11UQZL

Downloads