Colofon

Gegevens conform § 5 van de Duitse federale wet voor telemedia TMG (Telemediengesetz)

Marc Cain GmbH
Marc-Cain-Allee 4
72411 Bodelshausen
Duitsland

Telefoon: +49 7471/709 - 42 42
Fax: +49 7471/709 - 5 42 42
E-mail: [email protected]
www.marc-cain.com

Rechtbank van eerste aanleg: Amtsgericht Stuttgart
Registratienummer: HRB 380206
Btw-nummer conform § 27a van de Duitse Wet op de Omzetbelasting UStG: DE146893342

Algemeen Directeur:
Helmut Schlotterer

Directieleden met vertegenwoordigingsbevoegdheid (tezamen met een ander directielid of een procuratiehouder):
Dirk Büscher

Functionaris voor gegevensbescherming conform de AVG (Datenschutz-Grundverordnung DSGVO)
Bernd Laenge, AXSOS AG
E-mail: [email protected]
Privacybeleid van Marc Cain GmbH

Alternatieve online geschillenbeslechting conform artikel 14, paragraaf 1 van de ODR-verordening

De Europese Commissie heeft een platform beschikbaar gesteld voor alternatieve online geschillenbeslechting (het ODR-platform), dat bereikbaar is via www.ec.europa.eu/consumers/odr

Ons e-mailadres: [email protected]

Wij zijn verplicht noch bereid om aan deze vorm van geschillenbeslechting deel te nemen.


Disclaimer

Inhoud en eigendomsrechten
Op de inhoud en andere werken van de Marc Cain-website rust het Duitse auteursrecht. Alle rechten zijn voorbehouden. Dit geldt in het bijzonder voor teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, logo's, geluiden, muziek, animaties en video's, alsook voor de opmaak van de Marc Cain-website. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag bovenstaande niet buiten de door het auteursrecht gestelde grenzen worden gebruikt. Hierbij gaat het vooral om het kopiëren, verwerken, verspreiden of voor derden toegankelijk maken voor commerciële doeleinden. De Marc Cain-website kan ook inhoud bevatten waarop auteursrecht van derden rust. Hierbij gaat het vooral om afbeeldingen. Dit wordt als zodanig aangeduid. Op het in het persgedeelte ter beschikking gestelde beeld- en tekstmateriaal zijn de daar vermelde gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Handelsmerken
Alle handelsmerken op deze website worden beschermd door toepasselijke eigendomsrechten (in het bijzonder merkenrechten en contracten) die wereldwijd gelden. Dit geldt in het bijzonder voor het bedrijfslogo van Marc Cain en de merklogo's van de sub-labels Marc Cain Collections, Marc Cain Sports en Marc Cain Essentials. Alle rechten zijn voorbehouden.

Informatie
Op het moment van publicatie zijn alle informatiestukken, specificaties en illustraties op de Marc Cain-website gebaseerd op de meest recente productinformatie. Marc Cain aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele spelfouten. Marc Cain behoudt zich het recht voor om de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving en op ieder moment te wijzigen. Actualiteit en gebruik De Marc Cain-website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Marc Cain kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van opgenomen informatie en technische gebruiksmogelijkheden. Het gebruik van de inhoud van de Marc Cain-website is op eigen risico van de gebruiker. Het gebruik van de website alleen leidt niet tot een contractuele relatie tussen de gebruiker en Mark Cain.

Externe links
De Marc Cain-website kan links naar externe websites van derden bevatten. Voor de inhoud van dergelijke gelinkte websites is alleen de betreffende websitebeheerder verantwoordelijk. Marc Cain heeft geen invloed op de inhoud van deze websites, nu of in de toekomst. Op het moment van koppeling is er geen illegale inhoud gevonden. Bij gebrek aan concrete aanwijzingen is het constant controleren van de gelinkte pagina's onredelijk. Dergelijke links zullen echter onmiddellijk worden verwijderd bij kennisneming van wetsovertredingen.