Producten

{{{name}}}

Categorieën

{{{name}}}

Aanbevolen producten

{{{name}}}
Zoekresultaat weergeven

Producten

{{{name}}}

Categorieën

{{{name}}}

Aanbevolen producten

{{{name}}}
Zoekresultaat weergeven
Per direct Personal Shopping in onze winkels: Maak nu een afspraak
Gegevensbescherming NL

Bepalingen m.b.t. gegevensbescherming van de Marc Cain GmbH


1) Algemeen

De firma Marc Cain GmbH hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw recht om te beslissen wat er met uw gegevens gebeurt. Marc Cain verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens bij bezoek aan de Marc Cain-website (www.marc-cain.com) en de daarin geïntegreerde onlineshop uitsluitend in overeenstemming met de volgende beschreven basisprincipes en met naleving van de AVG, de Duitse federale wetten op de gegevensbescherming en de Duitse telecommunicatiewet. Met deze informatie over de gegevensbescherming informeren we u, onze klanten, belanghebbenden en sollicitanten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons alsook over de rechten die u hebt. Deze informatie wordt zoals nodig bijgewerkt en gepubliceerd op www.marc-cain.com. Daar vindt u ook onze aanvullende informatie over cookies, webanalysetools en social media.

1.1) Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over persoonlijke of zakelijke verhoudingen waarmee een verband naar uw persoon gelegd kan worden. Daartoe horen bijvoorbeeld uw naam, uw geboortedatum, uw telefoonnummer alsook uw post- en e-mailadres. Maar ook het IP-adres, het besturingssysteem of de browser van uw eindapparaat zijn persoonsgegevens, als deze aan uw toegewezen kunnen worden.


1.2) Verantwoordelijke plaats voor de gegevensverwerking

Marc Cain GmbH
Marc-Cain-Allee 4
72744 Bodelshausen
Telefon: +49 7471 7090, E-Mail: [email protected]

Contactgegevens van de gegevensverwerkingsfunctionaris: Aanhef zoals hierboven: "t.a.v. de gegevensverwerkingsfunctionaris", e-mail: [email protected]


2) Welke bronnen en gegevens gebruiken we van u?

We verwerken gegevens die wij onder andere uit uw gebruik en het gebruik van onze website door u verkrijgen. Die gegevens ontvangen we direct van u, bv. bij het sluiten van een koopovereenkomst of bij de nieuwe registratie op of het puur informatieve gebruik van onze website.

Concreet verwerken we de volgende gegevens:
 • Persoonsgegevens (bv. voornaam, achternaam, eventueel geboortedatum, titel/beroep/branche)
 • Contactgegevens (bv. adres, firma, telefoonnummer en e-mail)
 • Correspondentie (bv. schriftelijk verkeer met u)
 • Reclame en verkoopgegevens (bv. voor u potentieel interessante producten, diensten zoals trainingen)
 • Eventueel video- en beeldopnames
 • Gegevens van sollicitanten
 • Kredietwaardigheidsgegevens
 • Communicatiegegevens (bv. IP-adres van uw raadplegend eindapparaat, naam en URL van het geraadpleegde bestand, datum en tijdstip van de raadpleging, overgedragen hoeveelheid gegevens, enz.)

3) Waarom verwerken wij uw gegevens (doel van de verwerking) en op basis van welke rechtsgrondslag?

Hierna informeren we u erover waarvoor en op basis van welke rechtsgrondslag we uw gegevens verwerken.


3.1) Voor het vervullen van contractuele plichten (art. 6 lid 1 onder b) AVG)

We verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze overeenkomsten met u, d.w.z. in het bijzonder voor de uitvoering van uw bestellingen of ter uitvoering van precontractuele maatregelen. De doelen van de gegevensverwerking richten zich meer bepaald volgens het concrete product en de contractdocumentatie.


3.2)In het kader van de afweging van de belangen (art. 6 lid. 1 onder f) AVG)

We kunnen uw gegevens bovendien gebruiken op basis van een belangenafweging om de rechtmatige belangen van ons of van derden te garanderen. Dit gebeurt voor de volgende doelen: 
  •algemeen bestuur van het bedrijf en verdere ontwikkeling van diensten en producten
  •reclame, markt- en opinieonderzoek
  •laten gelden van wettelijke rechten en verdediging bij wettelijke conflicten
  •verhindering en opheldering van strafrechtelijke feiten  
  •uitvoeren van een kredietwaardigheidscontrole
  •de onbeperkte opslag van de gegevens, als verwijdering niet of alleen met onredelijk veel moeite mogelijk is wegens de bijzondere aard van de opslag
  •garantie van de IT-veiligheid en de IT-activiteiten
  •veiligheid van de gebouwen en installaties (bv. toegangscontroles), voor zover dit verder gaat dan de algemene zorgvuldigheidsplichten

Ons belang aan de respectievelijke verwerking komt voor uit de respectievelijke doelen en is overigens van economische aard (efficiënte vervulling van de taken, verkoop, vermijden van gerechtelijke risico's). Zover het concrete doel dit toelaat, verwerken we uw gegevens gepseudonimiseerd of geanonimiseerd.


3.3) Op grond van een instemming (art. 6 lid. 1 onder a) AVG)

Voor zover u ons een instemming voor de verwerking van persoonsgegevens gegeven hebt is de respectievelijke instemming rechtsgrondslag voor de daar genoemde verwerking. U kunt instemmingen te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Dit geldt ook voor instemmingsverklaringen die u ons vóór de gelding van de AVG, dus vóór 25 mei 2018, gegeven hebt. De herroeping geldt alleen voor toekomstige verwerkingen.


3.4) Op grond van wettelijke voorschriften (art. 6 lid. 1 onder c) AVG)

We zijn onderhevig aan verschillende wettelijke verplichtingen, d.w.z. wettelijke vereisten. Tot de doelen van de verwerking horen de vervulling van fiscale controle- en meldingsplichten.


3.5) Bijzonderheden over het type verwerking van uw gegevens uit onze website

3.5.1) Gegevensverwerking bij bezoek aan onze website

Onze website resp. onze webserver slaagt elke raadpleging tijdelijk op in een protocolbestand.

 • IP-adres van de aanvragende computer
 • Datum en tijdstip van de toegang
 • Naam en URL van het opgeroepen bestand
 • Overgedragen datavolume
 • Melding, of de raadpleging succesvol was
 • Herkenningsgegevens van het gebruikte browser- en besturingssysteem
Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerkingen is art. 6 lid 1 onder b) van de AVG. De gegevensverwerkingen zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, die op uw aanvraag volgen, vereist, omdat tot zulke precontractuele maatregelen ook websitebezoeken horen. De voor het mogelijk maken van het gebruik van de website (verbindingsopbouw) verzamelde en verwerkte (pseudoniemen) technische communicatiegegevens worden door onze webservers tijdelijk opgeslagen in protocolbestanden, zogenaamde serverlogfiles. We gebruiken de serverlogfiles voor interne systeemspecifieke doelen, in het bijzonder voor de technische administratie en het garanderen van de stabiliteit en veiligheid van onze webservers en website, bv. om via het opgeslagen IP-adres niet-toegestane of misbruikende toegangspogingen op onze webservers te identificeren en traceren. We gebruiken de serverlogfiles verder voor statistische doelen om de toegang tot onze website en zijn inhoud gepseudonimiseerd te kunnen begrijpen en evalueren, alsook om op deze basis onze website gebruiksgerichter, gebruikersvriendelijker en effectiever vorm te geven en optimaliseren. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerkingen van de serverlogfiles is art. 6 lid 1 onder f) van de AVG, dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze "rechtmatige belangen" toestaat, voor zover uw basisrechten, basisvrijheden of belangen overwegen. Onze rechtmatige belangen bestaan in de gemakkelijke en veilige administratie van onze website resp. in de meting, analyse en verbetering van onze website. Onze websites gebruiken cookies, tracking- en analysetools zoals socialmediaplug-ins. Informatie hierover vindt u in onze verklaring over cookies, tracking, analyse en social media naar https://www.marc-cain.com/Cookies-Tracking-Analyse-und-Social-Media/ /

3.5.2) Contactformulier

Als u ons via het contactformulier op onze website aanvragen stuurt, hebben we voor de verwerking en beantwoording ervan uw naam, uw e-mailadres, het onderwerp en de inhoud van uw aanvraag nodig (met een * gemarkeerde verplichte informatie). Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder b) van de AVG. De gegevensverwerking is voor de uitvoering van een precontractuele maatregel, die op uw aanvraag volgt, aangezien zulke maatregelen ook tot contactaanvragen horen.

3.5.3) Informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens voor het aanmaken van een klantaccount

Om een klantaccount te kunnen openen hebben we uw e-mailadres en een wachtwoord nodig. Met uw e-mailadres en uw wachtwoord kunt u te allen tijde inloggen op uw gebruikersaccount.  

In uw gebruikersaccount kunt u uw naam, uw factuur- en leveringsadres, uw telefoonnummer en de Marc Cain-winkel in uw buurt aangeven. Als geregistreerde gebruiker krijgt u de volgende functies: Overzicht van uw bestellingen, beheer van uw adresgegevens, persoonlijk wenslijstje, levering aan een Marc Cain-filiaal, bestelgeschiedenis, bestellen in de Marc Cain Online Shop (zie hiervoor de aparte rubriek).

Door het aanmaken van een gebruikersaccount kunt u bestellingen bij ons afwikkelen. De opgave van uw telefoonnummer dient daarbij alleen om in het geval van vragen over een bestelling contact te kunnen opnemen met u.  

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerkingen is art. 6 lid 1 punt 1 onder f) van de AVG, dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het "rechtmatig belang" toestaat, voor zover uw basisrechten, basisvrijheden of belangen overwegen. Onze rechtmatige belangen bestaan in de vergemakkelijkte bruikbaarheid van de functies van onze website en de verbetering van onze klantenservice.  

3.5.2)Informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens voor het accepteren en de afwikkeling van een bestelling

Marc Cain gebruikt uw persoonsgegevens die u tijdens het eigenlijke aankoopproces op de website aangeeft, in het bijzonder uw naam (voor- en achternaam), uw adres, uw leveringsadres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw creditcardnummer, uw geboortedatum en uw rekeninggegevens voor zover dit vereist is voor de verwerking en afrekening van uw bestelling.  

De verzameling, opslag en doorgave gebeurt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst en op basis van art. 6 lid 1 punt 1 onder b) van de AVG.  

De als verplichte informatie gemarkeerde persoonsgegevens zijn nodig met het oog op de uitvoering van uw bestelling. Het niet verstrekken van deze gegevens kan als gevolg hebben dat de overeenkomst niet gesloten kan worden. Het verdere mogelijke opgeven van persoonsgegevens is vrijwillig en deze worden dan door ons in het bijzonder gebruikt om u persoonlijker en/of individueler aan te kunnen spreken of om bv. door de mogelijkheid van vragen de service te verhogen (art 6 lid 1 onder f) van de AVG).  

Uw betalingsgegevens worden naargelang het door uw geselecteerde betaalmiddel aan de respectievelijke betalingsprovider doorgegeven. De doorgave gebeurt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst en op basis van art. 6 lid 1 punt 1 onder b) van de AVG. De verantwoordelijkheid van de betalingsgegevens ligt bij de betalingsprovider.  

Als u uw bestelling met PayPal wenst te betalen, komt u door te klikken op "PayPal" op de website van PayPal S.à r.l, et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Luxemburg, waarop u gevraagd wordt om uw bij PayPal geregistreerde aanmeldings- en contactgegevens op te geven en te bevestigen.  

3.5.4) Kredietwaardigheidscontrole
Verzamelde persoonsgegevens over de aanvraag, de uitvoering en beëindiging van deze zakenrelatie en eveneens gegevens over gedrag dat in strijd is met de overeenkomst of oneerlijk gedrag geven wij in het kader van deze contractuele relatie door aan CRIF Bürgel GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München. Juridische grondslagen van deze overdracht zijn Artikel 6 lid 1 zin 1 letter b en letter f van de Duitse Algemene Verordening Gegevensbescherming [Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)]. De uitwisseling van gegevens met CRIF Bürgel GmbH dient ook voor het voldoen aan wettelijke plichten voor het uitvoeren van beoordelingen van de kredietwaardigheid (§§ 505a en 506 van het Duits Burgerlijk Wetboek). CRIF Bürgel GmbH verwerkt de ontvangen gegevens en gebruikt ze ook voor het aanmaken van profielen (scoring), om haar contractanten in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland en evt. andere derde landen (indien hiervoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat) informatie te geven, onder andere ter beoordeling van de kredietwaardigheid van natuurlijke personen. Meer informatie over de activiteiten van CRIF Bürgel GmbH vindt u in hun informatieblad of online op www.crifbuergel.de/de/datenschutz.

3.5.5) Gebruik van uw persoonsgegevens voor het toesturen van nieuwsbrieven

Als u hiermee uitdrukkelijk ingestemd hebt, verzamelt en gebruikt Marc Cain uw persoonsgegevens, in het bijzonder uw e-mailadres, uw postcode en uw taal voor het sturen van nieuwsbrieven per e-mail. De postcode dient om uw informatie over evenementen in de dichtstbijzijnde winkel te sturen.

Hiervoor maakt Marc Cain gebruik van gespecialiseerde dienstverleners aan wie de daarvoor vereiste persoonsgegevens overgedragen worden. Deze dienstverleners verwerken de persoonsgegevens alleen in opdracht en op vraag van Marc Cain.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking van deze gegevens is art. 6 lid 1 onder a) van de AVG. We verwerken deze gegevens met uw toestemming. U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde herroepen en het abonnement op de e-mailnieuwsbrief opzeggen. Dit is mogelijk via de in elke nieuwsbrief aanwezige link, met een brief aan de in het colofon aangegeven contactgegevens of met een e-mail aan [email protected]

We wijzen u erop dat we bij het verzenden van de nieuwsbrief uw gedrag als gebruiker evalueren. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens resp. trackingpixels die beeldbestanden van één pixel vormen en op onze webpagina's opgeslagen zijn. Voor deze evaluaties worden de communicatiegegevens en de webbakens aan uw e-mailadres en een individuele ID gekoppeld. Op deze manier kan vastgesteld worden of een nieuwsbriefbericht geopend werd. Verder kunnen we te weten komen of er en op welke links in het nieuwsbriefbericht geklikt werd. Bij alle links in de e-mail gaat het om zogenaamde trackinglinks waarmee uw aantal klikken geteld kan worden. De gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd verzameld, de ID's worden dus niet gekoppeld aan uw verdere persoonsgegevens. Het is daarom uitgesloten deze direct terug te koppelen aan een persoon. De rechtsgrondslag voor het gebruik van trackingmaatregelen is art. 6 lid 1 punt 1 onder f) van de AVG, dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze "rechtmatige belangen" toestaat, voor zover uw basisrechten, basisvrijheden of belangen overwegen. Ons rechtmatig belang bestaat erin het gebruik van onze e-mailnieuwsbrief te analyseren en de nieuwsbrief regelmatig te kunnen verbeteren.


3.5.7) Gegevensverwerking bij sollicitaties en bij de sollicitatieprocedure
Marc Cain verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking gebeurt op elektronische wijze. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 26 lid 1 BDSG resp. Art. 6 lid 1 onder b) AVG.  

Als Marc Cain een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant worden de verstrekte gegevens voor de afwikkeling van de tewerkstellingsrelatie opgeslagen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Als er door Marc Cain geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant wordt afgesloten, dan wordt de sollicitatiedocumentatie twee maanden na het bekend maken van de afzegging automatisch gewist, als het wissen geen andere rechtmatige belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in de weg staat. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure volgens de algemene wet voor gelijke behandeling (AGG).

4) Wie verkrijgt mijn gegevens?

Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor zover een rechtsgrondslag dit toestaat. Binnen de firma Marc Cain GmbH verkrijgen die entiteiten uw gegevens die deze voor de vervulling van contractuele en wettelijke plichten of voor de uitvoering van hun respectievelijke opgaven nodig hebben (bv. verkoop en marketing).

Daarnaast kunnen de volgende entiteiten uw gegevens verkrijgen:
•door ons ingehuurde opdrachtverwerkers (art. 28 van de AVG) in het bijzonder op het gebied van IT-dienstverlening, logistiek, drukdiensten, financiële en incassodienstverleners die uw gegevens in opdracht voor ons verwerken 
•verzendingsdienstverleners
•betalingsdienstverleners
•informatiepunten
•openbare plaatsen en instellingen (bv. belastingambtenaars) in het geval van een wettelijke of ambtelijke verplichting


5) Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Zo lang als vereist verwerken we uw persoonsgegevens voor de duur van onze zakelijke relatie, wat ook de aanloop naar en afwikkeling van een overeenkomst omvat. Daarnaast zijn we gebonden aan verschillende bewarings- en documentatieplichten die onder andere voortkomen uit het handelswetboek (HGB). De daar aangegeven termijnen voor bewaring resp. documentatie bedragen twee tot tien jaar. Ten slotte wordt de duur van de opslag ook bepaald door de wettelijke verjaringstermijnen die bijvoorbeeld volgens artikel 195 en volgende van het Burgerlijke Wetboek (BGB) in de regel drie jaar, maar in bepaalde gevallen ook tot dertig jaar kunnen bedragen.


6) Worden er gegevens naar een derde land of een internationale organisatie doorgestuurd?

We geven uw gegevens alleen door aan staten buiten de Europese Economische Ruimte - ERR (derde landen), voor zover dit vereist is voor de uitvoering van uw opdrachten of wettelijk voorgeschreven is of als u ons toestemming daarvoor hebt gegeven. Wat betreft de doorgave in het kader van het gebruik van tracking- & analysetools alsook socialmediacomponenten op onze website kunt u hierover onze verklaring bekijken op ttps://www.marc-cain.com/Cookies-Tracking-Analyse-und-Social-Media/..


7) Welke rechten omtrent gegevensbescherming heb ik?

Voor zover de wettelijke voorschriften in overeenstemming met art. 15 en volgende van de AVG van toepassing zijn, hebt u inzake uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens de volgende rechten (zogenaamde rechten van betrokkenen):

•• U kunt bij ons te allen tijde informatie verlangen of persoonsgegevens en welke categorieën van persoonsgegevens over u bij ons opgeslagen zijn, voor welke doelen deze verwerkt worden en welke ontvangers of categorieën van ontvangers deze eventueel ontvangen. Verder kunt u de verdere in art. 15 van de AVG opgesomde informatie over uw persoonsgegevens bij ons verzoeken (recht op informatie).
•• Volgens de wettelijke voorschriften hebt u bovendien een recht op notificatie (Art. 16 AVG), een recht op wissing (Art. 17 AVG) en een recht op de beperking van de verwerking (Art. 18 AVG) van uw persoonsgegevens.
•Verder hebt u volgens art. 20 van de AVG het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u ons verstrekt hebt, in een gestructureerd, gebruikelijk en door machines leesbaar formaat van ons te verkrijgen; u kunt deze persoonsgegevens ook aan andere verantwoordelijken doorgeven of laten doorgeven (recht op gegevensportabiliteit).
•U hebt ook het recht om uw gegeven toestemmingen te allen tijde te herroepen.

Herroepingsrecht

Voor zover uw persoonsgegevens op grondslag van rechtmatige belangen volgens artikel 6 lid 1 punt 1 onder f) van de AVG verwerkt worden, bent u volgens artikel 21 van de AVG gerechtigd bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, als daar redenen voor zijn die voortkomen uit uw bijzondere situatie of als het bezwaar gericht is tegen direct marketing. In het laatste geval hebt u een algemeen herroepingsrecht dat we zonder opgaaf van een bijzonder situatie omzetten. U kunt uw herroeping richten aan [email protected] of aan ons bovengenoemd adres.

Om u rechten van betrokkene te laten gelden kunt u zich te allen tijde tot ons wenden via [email protected] Daarnaast hebt u het recht om klacht neer te leggen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming, als u vindt dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk doet op het gegevensbeschermingsrecht.8) Heb ik een plicht om gegevens te verstrekken?


In het kader van onze zakelijke relatie moet u alleen die persoonsgegevens verstrekken die vereist zijn voor het sluiten, uitvoeren en beëindigen van een zakelijke relatie of waarvoor we wettelijk verplicht zijn om ze te verzamelen. Zonder deze gegevens zullen we in de regel het afsluiten van de overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst moeten weigeren of zullen we een bestaande overeenkomst niet meer kunnen doorvoeren en eventueel moeten beëindigen.


9)In hoever is er automatische besluitvorming in aparte gevallen?

Voor het sluiten en uitvoeren van de zakelijke relatie gebruiken we in principe geen automatische besluitvorming volgens art. 22 van de AVG. Als de deze procedures in aparte gevallen gebruiken, zullen we u hierover apart informeren, als dit wettelijk voorgeschreven is.


10) In hoever worden mijn gegevens gebruikt voor het maken van een profiel?

We verwerken uw gegevens deels automatisch met het doel persoonlijke aspecten te evalueren (zogenaamde "profilering" volgens art. 4 nr. 4 AVG). We gebruiken profilering deels om uw potentiële interesse voor onze producten en prestaties te beoordelen. Deze evaluatie gebeurt aan de hand van statistische processen met gebruik van actuele klantgegevens en zulke uit het verleden. We gebruiken de resultaten om uw gebruiks- en doelgerichter te kunnen aanspreken.


11) Wijziging van deze verklaring over de gegevensbescherming

We behouden ons voor deze verklaring over de gegevensbescherming te wijzigen. Daarom moet u bij uw bezoek aan onze website regelmatig de verklaring over de gegevensbescherming bekijken.