Bepalingen m.b.t. gegevensbescherming van de Marc Cain GmbH


Marc Cain GmbH hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw recht op zelfbeschikking wat informatie betreft. Marc Cain verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonlijke gegevens bij het bezoek aan de Marc Cain website en de Online Shops enkel in overeenkomst met de hieronder beschreven principes en met inachtneming van de Duitse wet op gegevensbescherming en de wet op telemedia.1.0 Persoonlijke gegevens


Persoonlijke gegevens zijn details over de persoonlijke en zakelijke omstandigheden, die nodig zijn om een beeld van uw persoon te creëren. Daartoe behoren onder andere uw naam, geboortedatum, telefoonnummer alsook post- en e-mailadres.2.0 Verzamelen en gebruik van uw persoonlijke gegevens


In principe worden uw persoonlijke gegevens bij een bezoek aan de website van Marc Cain enkel dan verzameld en gebruikt, wanneer u zich daar registreert of wanneer uw bezoek aan de website tot een overeenkomst leidt. Wanneer uw bezoek noch tot registratie noch tot overeenkomst leidt, worden er geen persoonlijke gegevens verzameld en gebruikt. Tijdens de registratie of bestelprocedure wordt u op verschillende tijdstippen gevraagd persoonlijke gegevens in te geven. Marc Cain verzamelt en gebruikt deze gegevens.

  • voor het opmaken van een debiteurenrekening,
  • voor de inontvangstneming en de verwerking van uw bestelling,
  • voor het innen van openstaande vorderingen (enkel wanneer betaling door automatische afschrijving gewenst werd),
  • voor de inontvangstneming en verwerking van uw aanvragen,
  • voor het uitvoeren van een kredietwaardigheidscontrole bij gewettigd belang
  • en wanneer u de toestemming voor verleend heeft newsletters te versturen.

Hieronder verduidelijken we even de details:2.1 Informatie over het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor het opmaken van een debiteurenrekening


Marc Cain gebruikt uw persoonlijke gegevens die u tijdens het opmaken van uw debiteurenrekening op de website ingegeven hebt, waaronder uw naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum om uw aankoop in onze Online Shop zo aangenaam en eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Dat gebeurt echter enkel wanneer dit voor het oprichten, de inhoudelijke vormgeving of wijziging van onze overeenkomst met u noodzakelijk is.2.2 Informatie over het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de inontvangstneming en verwerking van uw bestelling


Marc Cain gebruikt uw persoonlijke gegevens die u tijdens de eigenlijke aankoopprocedure op de website ingegeven hebt, waaronder uw naam (voor- en achternaam), adres, verzendadres, telefoonnummer, e-mailadres, creditcardnummer, geboortedatum en bank voor zover dat voor de verwerking en afrekening van uw bestelling noodzakelijk is.2.3 Informatie over het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor het innen van openstaande vorderingen


Wanneer u voor de betaling kiest voor een betaling door automatische afschrijving, gebruikt Marc Cain uw persoonlijke gegevens, die al ter inontvangstneming en verwerking van uw bestelling verzameld en opgeslagen werden, verder ook voor het innen van openstaande vorderingen.2.4 Kredietwaardigheidscontrole


Marc Cain maakt bepaalde informatie, die u ons in het kader van de bestelprocedure doorgegeven heeft, over aan zorgvuldig uitgekozen dienstverleners, die uw kredietwaardigheid controleren. De gegevens die aan dat bedrijf overgemaakt werden, bevatten uw voor- en achternaam, uw postadres alsook geboortedatum. Deze dienstverleners controleren het voorkomen van negatieve kenmerken i.v.m. uw kredietwaardigheid. Onafhankelijk hiervan zal Marc Cain de desbetreffende dienstverlener met inachtname van de hiervoor bestaande wettelijke bepalingen ook persoonlijke gegevens over de vorderingen meedelen.2.5 Gebruik persoonlijke gegevens voor het versturen van newsletters


Wanneer u hiertoe uitdrukkelijk uw toestemming voor gaf, verzamelt en gebruikt Marc Cain uw persoonlijke gegevens, waaronder uw naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, interesses voortaan voor het versturen van vrijblijvende en algemene informatie die aangepast is aan uw individuele noden. Voor het versturen van newsletters gebruikt Marc Cain gespecialiseerde dienstverleners, aan wie de daarvoor noodzakelijke persoonlijke gegevens overgemaakt worden. Deze dienstverleners verwerken uw persoonlijke gegevens enkel in opdracht en volgens instructies van Marc Cain. De inachtname van deze gegevensbeschermingsbepalingen alsook de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen worden gegarandeerd. U heeft op elk moment en zonder vermelding van de reden de mogelijkheid uw instemming voor de toekomst per mail aan datenschutz@marc-cain.de (Functionaris voor gegevensbescherming) in te trekken. In dat geval zal Marc Cain uw gegevens natuurlijk niet meer voor deze doelen gebruiken.3.0 Duur van het opslaan van en informatie over uw persoonlijke gegevens, het bijwerken en schrappen ervan


Marc Cain zal uw gegevens in principe niet langer opslaan dan noodzakelijk is voor de doelen vermeld in de bepalingen i.v.m. gegevensbescherming of voor de inachtname van wettelijke archiverings- of andere bewaringensverplichtingen. Op aanvraag zal Marc Cain u informeren over de gegevens die over u bewaard werden en over het gebruik en de verwerking ervan. U kunt ons hierover ook per mail datenschutz@marc-cain.de (Functionaris voor gegevensbescherming) contacteren. Om uw persoonlijke gegevens die bij ons opgeslagen zijn, te schrappen, te blokkeren of te laten bijwerken, kunt u Marc Cain steeds per mail, fax of brief contacteren.4.0 Cookies


Cookies zijn tekstbestanden, die lokaal op de harde schrijf van uw computer gearchiveerd en bij een later bezoek aan de website en/of Marc Cain Online Shop aan de webserver teruggestuurd worden. Cookies worden door ons gebruikt om de bediening van de website gebruiksvriendelijker te maken en om deze optimaal aan uw noden aan te passen. Wij gebruiken cookies voor de duur van uw gebruiksprocedure, bijvoorbeeld voor het opslaan van informatie tijdens uw aankoop in de Marc Cain Online Shop (bijvoorbeeld producten en waarde van goederen in het kader van de winkelwagen-functie) en voor het opslaan van uw gebruiksgedrag tijdens de afzonderlijke gebruiksprocedures (bv. bezochte pagina’s). Na beëindiging van elke gebruiksprocedure worden de gegevens gewist. Daarnaast gebruiken wij cookies om bv. na te gaan of u onze website al eerder bezocht heeft.5.0) Gegevensverwerking op onze website


Onze website of onze webserver slaat elke toegang tijdelijk op in een logbestand:
- IP-adres van de verzoekende computer
- Datum en tijd van toegang - Naam en URL van het opgehaalde bestand
- overgedragen hoeveelheid gegevens
- Bericht, als poll succesvol was
- Detectiegegevens van de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem.

Bij de verwerking van uw gegevens worden uw legitieme belangen altijd in overeenstemming met de wet in aanmerking genomen.

Daarnaast verwerken we Google - Contractgegevens (bijvoorbeeld onderwerp, termijn, klantcategorie).
- Betalingsgegevens (bijvoorbeeld bankgegevens, betalingsgeschiedenis)
van onze klanten, prospects en zakelijke partners met het oog op het bieden van contractuele diensten, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek.5.1 Gebruikte tracking- en analysesoftware


Google Analytics

Op deze website komt Google Analytics tot inzet. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Cookies analyseren uw gebruik van deze website en worden naar uw computer overgebracht, wanneer u op onze website onderweg bent. In de regel ontvangt de in VS aanwezige server van Google de gegenereerde informaties en slaat deze – inclusieve uw IP-adres – op.

De door de cookie gegenereerde informaties over uw gebruik van deze website worden geanonimiseerd, zo dat ze niet meer bij een aansluiting kunnen worden toegewezen. In de regel worden deze informaties aan een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anoniemesering op deze website wordt het IP-adres van Google echter binnen de lidstaten van de EU of andere contractuele staten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte tevoren verkort. Alleen in uitzonderingen wordt het gehele IP-adres aan een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen.

Op basis van de gegenereerde informaties evalueert Google uw gebruik van de website, stelt reports over uw website-activiteit samen en levert verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten.

Ook zal Google deze informaties zo nodig aan derden overbrengen, wanneer dit wettelijk is voorgeschreven of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Wij maken uitdrukkelijk erop attent, dat de gegenereerde informaties in geen geval met andere door Google opgeslagen gegevens zijn geassocieerd.

Vanzelfsprekend kunt u, indien u dit wenst, voorkomen, dat cookies op uw computer worden opgeslagen. Hiervoor klikt u in uw menu eerst op “Extra´s” en vervolgens op “Instellingen”. Nu kunt u het deactiveren zonder problemen uitvoeren. Alternatief kunt u via de "Help"-functie van uw internetbrowser te werk gaan. Neem alstublieft in acht, dat wanneer u het gebruik van de cookies beperkt, blokkeert of wist, u mogelijkerwijze niet alle functies van deze website kunt gebruiken en eventueel ook niet op alle bereiken kunt toegrijpen.

Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, doordat u een browser add ter deactivering van Google Analytics download en voor uw browser installeert. De deactivering-add-on vindt u hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verder kunnen wij niet uitsluiten dat bij mogelijke doorverwijzing naar externe websites daar een ander gebruik van cookies of van technieken voor de verwerking van persoonlijk gebruiksgedrag gehanteerd wordt. Daar hebben wij geen invloed op. We verwijzen u daarvoor naar de desbetreffende gegevensbeschermingsverklaring van de respectievelijke internetaanbieder.
http://www.google.com/intl/en/about.html

Google Maps
https://www.google.com/maps/about/

DoubleClick (Marketing)
https://www.doubleclickbygoogle.com/

Econda GmbH (PERSONALISIERUNG & ANALYTICS)
https://www.econda.de

Exactag (Marketing)
https://www.exactag.com

Quantcount (Real-time advertising)
https://www.observepoint.com

Facebook - (Conversion-Tracking)
https://www.facebook.com/business

Quantcast (Real-time advertising)
https://www.quantcast.com/

AppNexus (Advertising/Marketing)
https://www.appnexus.com/

mPLATFORM (ANALYTICS)
https://www.groupm.com

TradeDesk (Advertising )
https://www.thetradedesk.com/6.0 Veiligheid


Wij slaan uw gegevens op servers in Duitsland op. De toegang daartoe is slechts voor enkele bevoegde personen mogelijk, die instaan voor de technische, commerciële of redactionele taken voor de server. Wij nemen maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen. Uw gegevens worden nauwgezet beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en ongewettigde toegang of publicatie ervan.7.0 Wijzing van deze gegevensbeschermingsverklaring


We houden ons het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring in de toekomst te wijzigen. Bezoek daarom regelmatig onze website.8.0 Herroeping van toestemmingen


U kunt uw toestemming tot het verzamelen en gebruiken van uw gegevens alsook een registratie met een debiteurenrekening op elk moment volledig of gedeeltelijk annuleren voor de toekomst. Wij zullen uw gegevens in dat geval op de door u gekozen manier wissen of voor verder gebruik blokkeren. Bovendien kunt u het gebruik voor reclamedoeleinden en de verwerking van uw gegevens op elk moment tegenspreken. Gelieve op gepaste wijze contact op te nemen per e-mail datenschutz@marc-cain.de (Functionaris voor gegevensbescherming), per post aan Marc Cain GmbH, Online Shop, Marc-Cain-Allee 4, 72411 Bodelshausen of per fax aan +49 (0) 7471.709 - 5 42 42.