Producten

{{{name}}}

Categorieën

{{{name}}}

Aanbevolen producten

{{{name}}}
Zoekresultaat weergeven

Producten

{{{name}}}

Categorieën

{{{name}}}

Aanbevolen producten

{{{name}}}
Zoekresultaat weergeven
Per direct Personal Shopping in onze winkels: Maak nu een afspraak

Beleid inzake cookies, tracking, analyse en social media


Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die lokaal op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en bij een latere raadpleging van de website en/of de Marc Cain Online Shop teruggestuurd worden naar de webserver. Cookies worden door ons gebruikt om de bediening van de website gebruikersvriendelijk vorm te geven en deze optimaal af te stemmen op uw behoeften.

We gebruiken cookies voor de duur van uw gebruikssessie, bijvoorbeeld voor de opslag van informatie tijdens uw aankopen in de Marc Cain Online Shop (bv. producten en warenwaarde in het kader van de winkelmandfunctie) en voor de opslag van uw gebruikersgedrag tijdens de aparte gebruikssessie. Na beëindiging van de respectievelijke gebruikssessie worden de gegevens gewist. Daarnaast gebruiken we cookies om bijvoorbeeld te beoordelen of u onze website al voorheen bezocht hebt.


De Marc Cain-website gebruikt verschillende cookies

Cookiebeleid


Soorten cookies

Essentiële cookies
Essentiële cookies helpen een website bruikbaar te maken doordat ze basisfuncties zoals navigatie op de pagina's en toegang tot veilige zones van de website mogelijk maken.
De website kan zonder deze cookies niet juist werken.

Voorkeurcookies
Voorkeurcookies maken het een website mogelijk zich informatie te herinneren die de manier beïnvloedt waarop een website zich gedraagt of eruitziet.

Statistiekcookies
Statistiekcookies helpen website-eigenaars begrijpen hoe bezoekers met websites interageren door informatie anoniem te verzamelen en te melden.

Marketingcookies Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op websites te volgen. Het is de bedoeling om advertenties te tonen die relevant en aantrekkelijk voor de individuele gebruiker zijn en daarom waardevoller voor adverteerders en reclame makende derden.
Gebruikte tracking- en analysesoftware


Google Analytics

Analytische en statistische doelen/analyse van de server en koopgedrag
Op deze website wordt Google Analytics gebruikt. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Cookies analyseren uw gebruik van deze website en worden op uw computer overgedragen, wanneer u op onze website zit. In de regel ontvangt een server van Google, die zich in de VS bevindt, de aangemaakte informatie en slaat deze, inclusief uw IP-adres, op. De door het cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt geanonimiseerd, zodat ze niet meer aan een verbinding toegewezen kan worden. In de regel wordt deze informatie verzonden naar een server van Google in de VS en wordt ze daar opgeslagen. In het geval van de activering van IP-anonimisatie op deze website, wordt het IP-adres wel eerst door Google ingekort binnen de lidstaten van de EU of in andere landen onderhevig aan het verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Op basis van de aangemaakte informatie evalueert Google uw gebruik van de website, stelt rapporten over uw websiteactiviteit op en verleent verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, indien dit wettelijk is voorgeschreven of als derden deze gegevens voor Google verwerken. We wijzen er uitdrukkelijk op dat de aangemaakte informatie in geen geval met andere door Google opgeslagen gegevens in verbinding wordt gebracht. Natuurlijk kunt u, als u dit wenst, verhinderen dat er cookies op uw computer opgeslagen worden. Daarvoor klikt u in uw menu eerst op "extra's" en daarna op "instellingen". Nu zou u de deactivering probleemloos moeten kunnen doorvoeren. Alternatief kunt u via de hulpfunctie van uw internetbrowser gaan. Wij vragen om uw begrip ervoor dat als u het gebruik van cookies beperkt, blokkeert of wist, u mogelijk niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken en eventueel niet alle zones zult kunnen raadplegen. U kunt de overdracht van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google en de verwerking ervan door Google ook verhinderen door een browseradd-in voor deactivering van Google Analytics te downloaden en voor uw browser te installeren. De deactiveringsadd-on vindt u hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. We kunnen overigens niet uitsluiten dat er bij een koppeling naar externe websites een ander gebruik van cookies of technieken voor op de persoon betrokken evaluatie van het gebruikersgedrag gebeurt. Hierop hebben we geen invloed. We verwijzen u hieromtrent naar de respectievelijke verklaring over de gegevensbescherming van de respectievelijke internetprovider.
http://www.google.com/intl/en/about.html


Google Maps

Deze website gebruikt het product Google Maps van Google Inc. Door het gebruik van deze website verklaart u zich met de verzameling, verwerking alsook het gebruik van de automatisch verzamelde gegevens door Google Inc, zijn vertegenwoordigers alsook derden akkoord. De gebruiksvoorwaarden van Google Maps vindt u onder "gebruiksvoorwaarden van Google Maps".
https://www.google.com/maps/about/


DoubleClick (Marketing)

DoubleClick is een merk van Google, waaronder overwegend speciale online marketingoplossingen aan reclameagentschappen en uitgeverijen vermarkt worden.
Het uitbatende bedrijf van DoubleClick by Google is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
DoubleClick by Google draagt met elke raadpleging alsook met elke klik of andere activiteiten gegevens over naar de DoubleClick-server. Elke van deze gegevensoverdrachten zorgt voor een cookieaanvraag aan de browser van de betroffen persoon. Als de browser deze aanvraag accepteert, plaatst DoubleClick een cookie op het IT-systeem van de betroffen persoon. Wat cookies precies zijn, werd hierboven al toegelicht. Cookies hebben als doel reclame te optimaliseren en op te nemen. Het cookie wordt er onder andere voor gebruikt om gebruikersrelevante reclame te activeren en weer te geven, alsook om berichten over reclamecampagnes op te stellen of deze te verbeteren. Verder dient het cookie om te vermijden dat dezelfde reclame meermaals opgenomen wordt.
DoubleClick gebruikt een cookie-ID dat vereist is voor de afwikkeling van de technische procedure. De cookie-ID wordt bijvoorbeeld benodigd om een advertentie in uw browser weer te geven. DoubleClick kan via de cookie-ID bovendien begrijpen welke advertenties al in een browser opgenomen werden om dubbele weergaves te vermijden. Verder kan DoubleClick door de cookie-ID omzettingen bijhouden. Omzettingen worden bijvoorbeeld dan bijgehouden, als aan een gebruiker voorheen een DoubleClick-advertentie getoond werd en als deze vervolgens met dezelfde internetbrowser een aankoop op de internetpagina van de adverteerder voltooit.
Een cookie van DoubleClick bevat geen persoonsgegevens. Een DoubleClick-cookie kan wel bijkomende campagneherkenningen bevatten. Een campagneherkenning dient voor de identificatie van de campagnes waarmee de gebruiker al in contact was.
Door elke raadpleging van een van de pagina's van deze website, die door de voor de verwerking verantwoordelijke uitgebaat wordt en waarop een DoubleClick-component geïntegreerd werd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betroffen persoon automatisch door de respectievelijke DoubleClick-component opgedragen gegevens over te dragen met het oog op online reclame en de afrekening van provisies aan Google. In het kader van dit technisch proces krijgt Google kennis over gegevens die Google ook daarvoor dienen om provisieafrekeningen op te stellen. Google kan onder andere begrijpen dat de betroffen persoon bepaalde links op onze inernetpagina aangeklikt heeft.
De betroffen persoon kan het plaatsen van cookies door onze internetpagina, zoals hierboven al weergegeven, te allen tijde verhinderen door middel van de respectievelijke instelling van de gebruikte internetbrowser en daarmee het plaatsen van cookies permanent herroepen. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het IT-systeem van de betroffen persoon plaatst. Bovendien kunnen door Google reeds geplaatste cookies te allen tijde via een interntbrowser of andere softwareprogramma's gewist worden.
Verdere informatie en de geldende gegevensbeschermingsbepalingen van DoubleClick by Google kunnen op https://www.google.com/intl/de/policies/ geraadpleegd worden.
https://www.doubleclickbygoogle.com


FACT-Finder

FACT-Finder neemt als beheerder van gehoste zoekdiensten de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke voorschriften inzake privacybescherming. Daarom worden op pagina's van de gehoste FACT-Finder oplossingen alleen de gegevens opgeslagen die absoluut noodzakelijk zijn voor de technische werking en voor de functionaliteit. FACT-Finder slaat de informatie op die door het gebruik van de shop aan FACT-Finder wordt doorgegeven. Het gaat hierbij met name om de volgende informatie: • IP-adres van de shop • een evt. door de shop doorgegeven gebruikers- en / of sessie-ID voor de modules Tracking, Analytics en Personalisatie • informatie over zoekopdracht, tijdstip en evt. bij gebruik van de geo-zoekopdracht de door de shop doorgegeven geolocatie als uitgangspunt voor de zoekopdracht https://www.fact-finder.com/gdprEconda GmbH (PERSONALIZATION & ANALYTICS)

Econda is een webanalysedienst. Webanalyse is de verzameling en evaluatie van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetpagina's. Een webanalysedienst verzamelt er onder andere gegevens over van welke internetpagina een betroffen persoon op een internetpagina gekomen is (zogenaamde doorverwijzer), welke subpagina's van de website geraadpleegd werden en hoe vaak en hoelang. Een webanalyse wordt overwegend voor de optimalisering van een internetpagina en voor kosten-batenanalyse van internetreclame gebruikt.
Het uitbatende bedrijf van econda is de firma econda GmbH, Eisenlohrstr. 43, 76135 Karlsruhe, Duitsland.
Econda plaatst een cookie op het IT-systeem van de betroffen persoon. Wat cookies precies zijn, werd hierboven al toegelicht. Door elke raadpleging van een van de pagina's van deze website, die door de voor de verwerking verantwoordelijke uitgebaat wordt en waarop een econda-component geïntegreerd werd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betroffen persoon automatisch door de respectievelijke econda-component opgedragen gegevens over te dragen aan econda met het oog op marketing en optimalisering. In het kader van deze technische procedure krijgt econda kennis over gegevens die vervolgens voor het opstellen van pseudonieme gebruiksprofielen gebruikt worden. De zo gewonnen gebruiksprofielen dienen voor de analyse van het gedrag van de betroffen persoon die de internetpagina van de voor de verwerking verantwoordelijke geraadpleegd heeft en ze worden geëvalueerd met als doel de internetpagina te verbeteren en optimaliseren. De via de econda-component verzamelde gegevens worden niet zonder het voorafgaand krijgen van een aparte en uitdrukkelijke instemming van de betrokken persoon daarvoor gebruikt om de betroffen persoon te identificeren. Deze gegevens worden niet met persoonsgegevens of met andere gegevens die hetzelfde pseudoniem bevatten samengevoegd.
De betroffen persoon kan het plaatsen van cookies door onze internetpagina, zoals hierboven al weergegeven, te allen tijde verhinderen door middel van de respectievelijke instelling van de gebruikte internetbrowser en daarmee het plaatsen van cookies permanent herroepen. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat econda een cookie op het IT-systeem van de betroffen persoon plaatst. Bovendien kunnen door econda reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's gewist worden.
Verder bestaat voor de betroffen persoon de mogelijkheid de verzameling van de door het econda-cookie aangemaakte, op het gebruik van deze internetpagina betrokken gegevens alsook de verwerking van deze gegevens door econda te herroepen en deze te verhinderen. Hiervoor moet de betroffen persoon op de verzendingstoets via de link https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out/ drukken die het opt-outcookie plaatst. Het met de herroeping geplaatste opt-outcookie wordt geplaatst op het door de betroffen persoon gebruikte IT-systeem. Als de cookies op het systeem van de betroffen persoon na een herroeping gewist worden, moet de betroffen persoon de link opnieuw oproepen en een nieuw opt-outcookie plaatsen.
Met het plaatsen van het opt-outcookie bestaat echter de mogelijkheid dat de internetpagina's van de voor de verwerking verantwoordelijke niet meer in hun volle omvang bruikbaar zijn voor de betroffen persoon.
De geldende gegevensbeschermingsbepalingen van econda kunnen op https://www.econda.de/en/privacypolicy/ geraadpleegd worden.
https://www.econda.de/en


Exactag (Marketing)

Op deze website worden met technologieën van de firma exactag GmbH (http://www.exactag.com) gegevens verzameld en opgeslagen met het oog op marketing en optimalisering. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies gebruikt worden. De met de exactag-technologie verzamelde gegevens worden zonder de apart verstrekte toestemming van de betroffen persoon niet daarvoor gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd. De verzameling en opslag van gegevens kunnen te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen worden.
Via de volgende link kunt u zich afmelden voor de tracking door exactag. https://www.exactag.com/en/data-privacy/
https://www.exactag.com/en


Quantcount / Quantcast (Real-time advertising)

"Quantcast helps create a more personalized digital world. We have built one of the world's most sophisticated data-intelligence platforms, using big data and machine learning to solve the biggest challenges in marketing and create more rewarding experiences across the digital landscape. Publishers use our insights to better understand audiences and how content resonates with consumers they want to attract and retain. Marketers utilize our understanding of online behaviour and our predictive advertising capabilities to reach the customers most likely to engage with their messages. Consumers see the results of our work in relevant stories and advertisements that create a personalized experience across all of their devices."
https://www.quantcast.com/about-us/


Facebook - (Conversion-Tracking)

Met uw toestemming gebruiken we binnen onze internetpagina de "bezoekersactiepixel" van de firma Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Met behulp daarvan kunnen we de acties van gebruikers volgen, nadat deze een Facebook-advertentie gezien hebben of erop geklikt hebben. Zo kunnen we de werkzaamheid van Facebook-advertenties vastleggen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. De zo verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, d.w.z. we zien de persoonsgegevens van aparte gebruikers niet. Deze gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, waarover wij u overeenkomstig onze kennisstand meedelen. Facebook kan deze gegevens met uw Facebook-account verbinden en ook gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met Facebooks richtlijn over het gebruik van gegevens https://www.facebook.com/about/privacy/. Ze kunnen het Facebook alsook diens partners mogelijk maken advertenties op en buiten Facebook weer te geven. Er kan verder voor deze doeleinden een cookie op uw computer opgeslagen worden.
https://www.facebook.com/business


AppNexus (Advertising/Marketing)

AppNexus is geen reclamenetwerk en geen gegevensdoorgever. AppNexus is een digitaal reclametechnologieplatform. Met "platform" bedoelen we een technologie die reclamemakers of kopers instrumenten biedt voor het verkrijgen van reclameruimte en uitgevers van website en mobiele toepassingen of verkopers de mogelijkheid biedt hun reclameruimte op de efficiëntste manier te verkopen. Verkopers willen graag dat hun advertenties relevant zijn voor hun lezers, wat hen helpt inhoud zonder of met geringere kosten aan te bieden. Kopers willen hun reclame-uitgaven efficiënt inzetten door de juiste doelgroepen te bereiken en door de effectiviteit van hun advertenties te meten. Om deze doelen te bereiken gebruiken kopers en verkopers ons platform voor het gebruik van een hele reeks technieken, met inbegrip van op interesses betrokken reclame, realtimereclame (of programmatische reclame), contextreclame en op de locatie betrokken reclame.
Het platform biedt kopers en verkopers ook andere instrumenten, zoals bv. de mogelijkheid de effectiviteit van hun advertenties te meten, malware en andere schadelijke activiteiten te verhinderen en soortgelijke functies die ontwikkeld werden om de koop en verkoop van reclameruimte probleemloos, efficiënt en effectief vorm te geven. U kunt ons platform ook gebruiken voor de koop en aankoop van gegevens, opdat advertenties die eindgebruikers zien, relevanter vormgegeven kunnen worden.
Het platform wordt uitgebaat door AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4th Floor, New York, NY, 10010, VS.
https://www.appnexus.com/


mPLATFORM (ANALYTICS)

[m]PLATFORM bezit en baat een technologieplatform (het "platform") uit dat hun klanten verschillende op reclame betrokken diensten biedt. De klanten bestaan zowel uit andere GroupM-agentschappen en GroupM-ondernemingen alsook uit andere ondernemingen binnen de groep van ondernemingen van WPP plc. [m]PLATFORM verleent geen diensten direct aan eindklanten. Onze klanten zijn ondernemingen die met GroupM-agentschappen samenwerken om mediacampagnes (reclame) te plannen en te kopen.
GroupM-agentschappen gebruiken ons platform en diensten voor hun eigen klanten om ze te ondersteunen, de door de klanten online verstrekte reclame te verzamelen (bv. op welke websites ze weergegeven werd, wie ze zag en of er een interactie mee plaatsvond) en de werkzaamheid van deze reclame te verbeteren. We helpen onze klanten ook reclame voor zulke afnemers te produceren die veeleer in hun producten en diensten geïnteresseerd zijn.
Als we klanten bij de keuze van de doelgroep ondersteunen, aan wie u uw reclame weergeeft, gebruiken we bepaalde demografische gegevens (zoals leeftijd geslacht, opleiding, inkomen en huishoudenstatus [bv. aantal kinderen], geografische locatie, interesses, activiteiten en soortgelijke gegevens ("gebruikersgegevens"). Hierna leggen we uit vanwaar deze gegevens komen. We noemen dit type reclame "op interesse gebaseerde reclame".
Welke gegevens worden door [m]PLATFORM verzameld en gebruikt?
Het platform werd ontwikkeld om gegevens over het type van de door personen bezochte webpagina's en de interacties die ze met de websites en reclame van onze klanten hebben, te verzamelen en/of gebruiken. We verzamelen ook gegevens die de browser en apparaten van de personen die de reclame van onze klanten gezien hebben, identificeren.
https://www.groupm.com


TradeDesk (reclame)

Deze website gebruikt een technologie van The Trade Desk Inc., 42 N Chestnut St, Ventura, California, CA – 9300, VS. Er wordt informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers voor marketingdoeleinden in puur geanonimiseerde vorm verzameld en hiervoor worden er cookies geplaatst. Hierbij worden geen persoonsgegevens verzameld of opgeslagen.
U kunt het gebruik van de door The Trade Desk aangemaakt cookiegegevens te allen tijde herroepen via http://www.adsrvr.org/opt-out.html Verdere informatie over de gegevensbescherming bij The Trade Desk vindt u op https://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy.
https://www.thetradedesk.com/


intelliAd

Deze website maakt gebruik van de webanalyseservice met bid management van diva-e Products GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München, Duitsland. Voor de op de behoefte afgestemde vormgeving en de verbetering van deze website worden geanonimiseerde gebruiksgegevens geregistreerd en in geaggregeerde vorm opgeslagen. Uit deze gegevens worden ook gebruiksprofielen opgesteld, waarbij gebruik wordt gemaakt van pseudoniemen. Bij het gebruik van intelliAd tracking worden lokaal cookies opgeslagen. De geanonimiseerde gebruiksgegevens en -profielen kunnen voor het identificeren van gebruiksbelangen zowel worden gebruikt door de websitebeheerder als door andere klanten van intelliAd, zonder dat uw identiteit als bezoeker van de website kan worden achterhaald. U hebt het recht om ook met betrekking tot de toekomst bezwaar te maken tegen het opslaan van uw (geanonimiseerd geregistreerde) gegevens. Gebruik hiertoe de intelliAd opt-out functie: http://login.intelliad.de/optout.php


Google re-marketing

De aanbieder maakt op de website gebruik van de remarketing-functie van Google Inc. Met deze functie kan de aanbieder de bezoekers van de website gericht en gepersonaliseerd met reclame aanspreken door voor bezoekers van de website reclameadvertenties te plaatsen die betrekking hebben op hun interesses, wanneer ze andere websites in het Google Display-netwerk bezoeken. Voor het analyseren van het websitegebruik, dat de basis vormt voor het opmaken van de op de interesses afgestemde reclameadvertenties, maakt Google gebruik van zogenaamde cookies. Hiertoe slaat Google een klein bestand met een getallenreeks op in de browsers van de bezoekers van de website. Via dit getal worden de bezoekers van de website en de geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website vastgesteld. De persoonsgegevens van de bezoekers van de website worden niet opgeslagen. Als u na uw bezoek aan de website een andere website binnen het Google Display-netwerk bezoekt, worden u ingelaste reclameadvertenties getoond die hoogstwaarschijnlijk betrekking hebben op eerder gezochte product- en informatiegebieden. U kunt het gebruik van cookies door Google blijvend deactiveren door de volgende link te volgen en de beschikbare plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996. Ook kunt u het gebruik van cookies door derden deactiveren door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative via http://www.networkadvertising.org/choices/ en http://www.google.com/settings/ads?hl=de te bezoeken en te werk te gaan volgens de genoemde specifieke informatie over de opt-out. Meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google vindt u via de volgende link: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de .


Bing

Bovendien maken wij gebruik van de Universal Event Tracking van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Microsoft Bing Ads plaatst daartoe een cookie op uw computer, wanneer u via een Microsoft Bing advertentie op onze website bent terechtgekomen. Microsoft Bing en wijzelf kunnen op die manier zien dat iemand een advertentie heeft aangeklikt, naar onze website werd doorverwezen en een vooraf bepaalde doelpagina heeft bereikt. Wij komen onder andere te weten hoeveel gebruikers een bepaalde pagina of een bepaalde rubriek van onze website bezocht hebben, hoelang de gebruikers op onze website zijn gebleven en hoeveel pagina's van onze website een gebruiker heeft bezocht (websitestatistiek). Persoonsgegevens van de gebruiker worden niet meegedeeld. Microsoft Corporation is gecertificeerd conform EU-US Privacy Shield. Bijgevolg is er bij de verwerking een adequaat beschermingsniveau in de zin van art. 45 AVG. Een lijst van de gecertificeerde bedrijven vindt u hier: https://www.privacyshield.gov/list . Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, hebt u de mogelijkheid het daartoe noodzakelijke plaatsen van cookies te weigeren, bijv. via de instellingen van uw browser die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen deactiveert. Meer informatie over de privacybescherming en het gebruik van cookies bij Microsoft Bing vindt u op de website https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/. Als alternatief kunt u hier gepersonaliseerde reclame in de browser deactiveren: http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out .


Sizmek

Wij maken bovendien gebruik van de technologie Sizmek van de aanbieder Sizmek Inc. (401 Park Avenue S, 10016 New York City / VS). Deze biedt ons de mogelijkheid om u op basis van uw interesses en uw gebruiksgedrag op ons aanbod en ook op aanbiedingen van derden relevante en doelgerichte reclamemiddelen en advertenties te presenteren. Marc Cain schakelt Sizmek bovendien in om het succes van onze reclameadvertenties (bijv. interactie met resp. klik op een advertentie) te meten en statistisch te evalueren. Met dit doel worden op de apparatuur waarmee u onze website bezoekt cookies en soortgelijke technologieën (bijv. pixels en statistische identificatiemiddelen) gebruikt om uw gebruiksgedrag en de interactie met reclameadvertenties te kunnen analyseren en evalueren. De cookies en andere technologieën slaan geen persoonsgegevens op; u bent voor ons dus nooit persoonlijk te identificeren. Tot de opgeslagen gegevens behoren niet persoonsgerelateerde, gebruiksgerelateerde data en geen aan de persoon te relateren gegevens, die geen conclusie toelaten met betrekking tot uw persoon. Sizmek Inc. is gecertificeerd conform EU-US Privacy Shield. Bijgevolg is er bij de verwerking een adequaat beschermingsniveau in de zin van art. 45 AVG. Een lijst van de gecertificeerde bedrijven vindt u hier: https://www.privacyshield.gov/list. Meer informatie over privacybescherming en uw desbetreffende mogelijke instellingen vindt u op: https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedout/. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van Sizmek via de opt-out-tool op http:/www.sizmek.com/privacy-policy/optedout/. Volg hiertoe gewoon de beschreven aanwijzingen op, al naargelang u onze website via mobiele eindapparatuur (bijv. mobiele telefoon, tablet) of een ander apparaat (bijv. pc) bezoekt.


Google Ads Conversion Tracking

Wij maken gebruik van het online reclameprogramma ?Google AdWords? en in het kader van Google AdWords de Conversion tracking. Google Conversion tracking is een analyseservice van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; ?Google?). Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt op uw computer een cookie voor de Conversion tracking geplaatst. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet bedoeld voor de persoonlijke identificatie. Wanneer u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet afgelopen is, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina werd doorverwezen. Iedere Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Zo kunnen cookies niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De informatie, die met behulp van de Conversion-cookie werd verkregen, dient om de Conversion-statistieken voor AdWords-klanten op te maken die voor Conversion tracking hebben gekozen. De klanten krijgen hierbij informatie over het totale aantal gebruikers die hun advertentie hebben aangeklikt en naar een pagina met een Conversion tracking-tag werden verder geleid. Ze krijgen echter geen informatie waarmee ze gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. Google Inc. is gecertificeerd conform EU-US Privacy Shield. Bijgevolg is er bij de verwerking een adequaat beschermingsniveau in de zin van art. 45 AVG. Een lijst van de gecertificeerde bedrijven vindt u hier: https://www.privacyshield.gov/list. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de installatie van de cookies door een navenante instelling van uw browsersoftware te verhinderen (deactiveringsmogelijkheid). U wordt dan niet opgenomen in de Conversion tracking-statistieken. Meer informatie alsook het privacybeleid van Google vindt u op: http://www.google.com/policies/technologies/ads/ and http://www.google.de/policies/privacy/


GoInStore

GoInStore biedt een platform voor een eerste-persoons-winkelbeleving. GoInstore plaatst en gebruikt cookies om de volgende redenen: Applicatiestatus / performance: wij slaan informatie op over de status van onze applicatie, zodat wij onze kerndiensten kunnen aanbieden. Een voorbeeld hiervan is dat wij opslaan of we al dan niet reeds een welkomstbericht hebben vertoond. Analyses / data voor het verbeteren van de service: deze data geven ons de mogelijkheid om de gebruikersinteractie en de werking van de applicatie te controleren. Tracken van de verkoopattributie: dit biedt de mogelijkheid om bezoeken en interacties te koppelen aan transacties. Met deze informatie traceren wij transacties en kennen ze toe aan bezoeken aan Go Instore.Stylight

Wij zijn het wereldwijd toonaangevende platform voor mode & lifestyle. Wij zijn geen onlineshop en verkopen geen producten. Stylight is geen onlineshop, maar een inspiratiebron: gebruikers kunnen producten en de prijzen ervan vergelijken. Ze kunnen vervolgens doorgaan met hun bestelling via één klik op de respectievelijke partnershop. Maar Stylight kan nog veel meer: in het aangehechte onlinemagazine vinden gebruikers de beste inspiratie voor fashion, beauty en ook home & living. Gedetailleerde informatie over hoe jouw gegevens worden gebruikt vind je hier: https://about.stylight.com/privacy-policy-nl_nl Plaatst een bezoekers-ID om conversies voor de meting van de performance te trackentrbo

Op onze website worden door trbo GmbH, Leopoldstr. 41, D-80802 München data verzameld en opgeslagen, waaruit met gebruikmaking van pseudoniemen gebruiksprofielen worden opgemaakt, om u gepersonaliseerde klantvoordelen voor te stellen. Met dit doel kunnen cookies worden gebruikt die het herkennen van een internetbrowser mogelijk maken. Deze gebruiksprofielen zijn bedoeld voor de analyse van het gedrag van de bezoeker en worden geëvalueerd ten behoeve van de verbetering en de op de behoeften afgestemde vormgeving van ons aanbod. Zonder een afzonderlijk te verlenen, uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon worden de gepseudonimiseerde gebruiksprofielen niet samengebracht met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem. U kunt hier te allen tijde bezwaar tegen maken via een klik op de onderstaande links: trbo activeren en trbo deactiveren. Wanneer u niet wilt dat wij op deze manier informatie over uw gebruik van de website verzamelen en gebruiken, kunt u hier via de volgende link bezwaar tegen maken (zog. ?opt-out?): https://track2.trbo.com/optout.php?redirect=https%3A%2F%2Fwww.marc-cain.com%2FFacebook Custom Audience

Gebruikers van Facebook moeten er rekening mee houden dat op deze website de communicatietool Website Custom Audience van Facebook (Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS) wordt gebruikt. Met dit doel zijn op onze websites zogeheten Facebook-pixels ge?ntegreerd, die u in geanonimiseerde vorm, dus zonder u als persoon te identificeren, als bezoeker van onze website markeren. Als u later bij Facebook bent ingelogd, wordt een niet-reversibele en dus niet-persoonsgerelateerde controlesom (profiel) uit uw gebruiksgegevens voor analyse- en marketingdoeleinden aan Facebook doorgegeven. Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens, de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Facebook en ook de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacyrichtlijnen van Facebook, die o.a. op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ en https://www.facebook.com/privacy/explanation te vinden zijn. Facebook Inc. is gecertificeerd conform EU-US Privacy Shield. Bijgevolg is er bij de verwerking een adequaat beschermingsniveau in de zin van art. 45 AVG. Een lijst van de gecertificeerde bedrijven vindt u hier: https://www.privacyshield.gov/list .

Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences, kunt u dit via https://de-de.facebook.com/legal/terms/customaudience doen.


Informatie over cookies

Gegevensbeschermingsbepalingen van de firma Marc Cain GmbH


Gegevensbeschermingsbepalingen

U vindt onze gegevensbeschermingsbepalingen hier Gegevensbeschermingsbepalingen van de firma Marc Cain GmbH
Social Media


Facebook

Facebook is een sociaal netwerk.
Een sociaal netwerk is een op het internet uitgebaat sociaal ontmoetingspunt, een online gemeenschap, die het de gebruikers in de regel mogelijk maakt om met elkaar te communiceren en te interageren in de virtuele wereld. Een sociaal netwerk kan als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen dienen of maakt het de internetgemeenschap mogelijk om persoonlijke of commerciële informatie te verstrekken. Facebook maakt het de gebruikers van het sociale netwerk onder andere mogelijk om private profielen op te stellen, foto's te uploaden en een netwerk op te richten via vriendschapsaanvragen.
Het uitbatende bedrijf van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is, als een betrokkene buiten de VS of Canada woont, de firma Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.
Door elke raadpleging van een van de pagina's van deze website, die door de voor de verwerking verantwoordelijke uitgebaat wordt en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) geïntegreerd werd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betroffen persoon automatisch door de respectievelijke Facebook-component opgedragen een weergave van de respectievelijke Facebook-component van Facebook te downloaden. Een totaal overzicht van alle Facebook-plug-ins kan via https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US geraadpleegd worden. In het kader van deze technische procedure ontvangt Facebook er geen kennis over welke concrete subpagina van onze website door de betroffen persoon bezocht wordt.
Als de betroffen persoon gelijktijdig bij Facebook ingelogd is, herkent Facebook met elke raadpleging van onze website door de betroffen persoon en tijdens de totale duur van het respectievelijke verblijf op ons website, welke concrete subpagina van onze website de betroffen persoon bezoekt. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook toegewezen aan het respectievelijke Facebook-account van de betroffen persoon. Als de betroffen persoon op een van op onze website geïntegreerde Facebook-toetsen drukt, bv. op de "vind ik leuk"-toets of als de betroffen persoon een commentaar geeft, wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijk Facebook-gebruikersaccount van de betroffen persoon en slaat deze persoonsgegevens op.
Facebook krijgt er via de Facebook-component steeds een bericht over dat de betroffen persoon onze website bezocht heeft, als de betroffen persoon op het tijdstip van de raadpleging van onze website gelijktijdig bij Facebook aangemeld is. Dit vindt plaats ongeacht of de betroffen persoon op de Facebook-component klikt of niet. Als een dergelijke doorgave van deze informatie aan Facebook niet gewenst is door de betroffen persoon, kan deze de doorgave verhinderen door zich voor het bezoek aan onze website af te melden van zijn Facebook-account.
De door Facebook gepubliceerde gegevensrichtlijn, die via https://www.facebook.com/about/privacy/ raadpleegbaar is, geeft uitsluiting over de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door Facebook. Verder wordt er uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook ter bescherming van de privacy van de betrokken persoon biedt. Bovendien zijn er diverse toepassingen verkrijgbaar die het mogelijk maken de doorgave van gegevens aan Facebook te verhinderen. Zulke toepassingen kunnen door de betroffen persoon gebruikt worden om de doorgave van gegevens aan Facebook te verhinderen.


Twitter

Twitter is een meertalige openbaar toegankelijke microbloggingdienst waarop de gebruikers zogenaamde "tweets", of korte berichten, die op 280 tekens begrensd zijn, kunnen publiceren en verspreiden. Deze korte berichten kunnen door iedereen, dus ook door niet bij Twitter aangemelde personen, opgeroepen worden. De tweets worden echter ook aan de zogenaamde followers/volgers van de respectievelijke gebruiker getoond. Followers/volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Verder maakt Twitter het via hashtags, links of retweets mogelijk een breed publiek aan te spreken.
Het uitbatende bedrijf van Twitter is de firma Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.
Door elke raadpleging van een van de pagina's van deze website, die door de voor de verwerking verantwoordelijke uitgebaat wordt en waarop een Twitter-component (Twitter-toets) geïntegreerd werd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betroffen persoon automatisch door de respectievelijke Twitter-component opgedragen een weergave van de respectievelijke Twitter-component te downloaden. Verdere informatie over de Twitter-toets is via https://about.twitter.com/de/resources/buttons raadpleegbaar. In het kader van deze technische procedure ontvangt Twitter er geen kennis over welke concrete subpagina van onze website door de betroffen persoon bezocht wordt. De integratie van de Twitter-component heeft als doel onze gebruikers een verspreiding van de content van deze website mogelijk te maken, deze website in de digitale wereld bekend te maken en onze bezoekersaantallen te verhogen.
Als de betroffen persoon gelijktijdig bij Twitter ingelogd is, herkent Twitter met elke raadpleging van onze website door de betroffen persoon en tijdens de totale duur van het respectievelijke verblijf op ons website, welke concrete subpagina van onze website de betroffen persoon bezoekt. Deze informatie wordt door de Twitter-component verzameld en door Twitter toegewezen aan het respectievelijke Twitter-account van de betroffen persoon. Als de betroffen persoon op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-toetsen drukt, worden de daarmee overgedragen gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Twitter-account van de betroffen persoon en door Twitter opgeslagen en verwerkt.
Twitter krijgt er via de Twitter-component steeds een bericht over dat de betroffen persoon onze website bezocht heeft, als de betroffen persoon op het tijdstip van de raadpleging van onze website gelijktijdig bij Twitter aangemeld is. Dit vindt plaats ongeacht of de betroffen persoon op de Twitter-component klikt of niet. Als een dergelijke doorgave van deze informatie aan Twitter niet gewenst is door de betroffen persoon, kan deze de doorgave verhinderen door zich voor het bezoek aan onze website af te melden van zijn Twitter-account.
De geldende gegevensbeschermingsbepalingen van Twitter zijn via https://twitter.com/en/privacy oproepbaar.


Youtube

YouTube is een internetvideoportaal dat publiceerders van video's het gratis plaatsen van videoclips en aan gebruikers het eveneens gratis bekijken, beoordelen en becommentariëren ervan mogelijk maakt. YouTube zorgt voor de publicatie van alle soorten video's, waardoor zowel volledige film- en televisie-uitzendingen, alsook muziekvideo's, trailers of door gebruikers zelfs gemaakte video's via het internetportaal opgeroepen kunnen worden.
Het uitbatende bedrijf van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochterbedrijf van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
Door elke raadpleging van een van de pagina's van deze website, die door de voor de verwerking verantwoordelijke uitgebaat wordt en waarop een YouTube-component (YouTube-video) geïntegreerd werd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betroffen persoon automatisch door de respectievelijke YouTube-component opgedragen een weergave van de respectievelijke YouTube-component van YouTube te downloaden. Verder informatie over YouTube kunnen via https://www.youtube.com/yt/about/opgeroepen worden. In het kader van deze technische procedure ontvangen YouTube en Google er geen kennis over welke concrete subpagina van onze website door de betroffen persoon bezocht wordt.
Als de betroffen persoon gelijktijdig bij YouTube ingelogd is, herkent YouTube met het opvragen van een subpagina, die een YouTube-video bevat, welke concrete subpagina van onze website de betroffen persoon bezoekt. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en toegewezen aan het respectievelijke YouTube-account van de betroffen persoon.
YouTube en Google krijgen er via de YouTube-component steeds een bericht over dat de betroffen persoon onze website bezocht heeft, als de betroffen persoon op het tijdstip van de raadpleging van onze website gelijktijdig bij YouTube aangemeld is. Dit vindt plaats ongeacht of de betroffen persoon op de YouTube-component klikt of niet. Als een dergelijke doorgave van deze informatie aan YouTube en Google niet gewenst is door de betroffen persoon, kan deze de doorgave verhinderen door zich voor het bezoek aan onze website af te melden van zijn YouTube-account.
De door YouTube gepubliceerde gegevensbeschermingsbepalingen, die via https://policies.google.com/privacy?hl=en raadpleegbaar is, geven uitsluiting over de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door YouTube en Google.


Instagram

Instagram is een dienst die als audiovisueel platform gekwalificeerd kan worden en die het de gebruikers mogelijk maakt foto's en video's te delen en deze gegevens bovendien verder te verspreiden op andere sociale netwerken.
Het uitbatende bedrijf van de dienste van Instagram is de firma Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VS.
Door elke raadpleging van een van de pagina's van deze website, die door de voor de verwerking verantwoordelijke uitgebaat wordt en waarop een Instagram-component (Insta-toets) geïntegreerd werd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betroffen persoon automatisch door de respectievelijke Instagram-component opgedragen een weergave van de respectievelijke Instagram-component te downloaden. In het kader van deze technische procedure ontvangt Instagram er geen kennis over welke concrete subpagina van onze website door de betroffen persoon bezocht wordt.
Als de betroffen persoon gelijktijdig bij Instagram ingelogd is, herkent Instagram met elke raadpleging van onze website door de betroffen persoon en tijdens de totale duur van het respectievelijke verblijf op ons website, welke concrete subpagina de betroffen persoon bezoekt. Deze informatie wordt door de Instagram-component verzameld en door Instagram toegewezen aan het respectievelijke Instagram-account van de betroffen persoon. Als de betroffen persoon op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-toetsen drukt, worden de daarmee overgedragen gegevens en informatie toegewezen aan het persoonlijke Instagram-account van de betroffen persoon en door Instagram opgeslagen en verwerkt.
Instagram krijgt er via de Instagram-component steeds een bericht over dat de betroffen persoon onze website bezocht heeft, als de betroffen persoon op het tijdstip van de raadpleging van onze website gelijktijdig bij Instagram aangemeld is. Dit vindt plaats ongeacht of de betroffen persoon op de Instagram-component klikt of niet. Als een dergelijke doorgave van deze informatie aan Instagram niet gewenst is door de betroffen persoon, kan deze de doorgave verhinderen door zich voor het bezoek aan onze website af te melden van zijn Instagram-account.
Verdere informatie en de geldende gegevensbeschermingsbepalingen van Instagram kunnen via https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ geraadpleegd worden.