RETHINK TOGETHER – SAMEN ANDERS DENKEN VOOR MEER DUURZAAMHEID

ONS DUURZAAMHEIDSVERSLAG VOOR 2022
Hier vindt u boeiende details over hoe wij ons inzetten voor het gebruik van duurzame materialen, dierenwelzijn en goede arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen.

ONZE DUURZAAMHEIDSVISIE

Vanaf de eerste dag van de oprichting van het bedrijf bepalen de hoogste eisen het bedrijfsbeleid van Marc Cain en dat geldt voor alle afdelingen van onze onderneming. Ook onze eisen op het gebied van duurzaamheid hebben we stevig verankerd in onze bedrijfsstrategie en we zetten ons in om deze te integreren in alle afdelingen van het bedrijf. Daarbij is te allen tijde een op de totaliteit gerichte zienswijze voor ons vanzelfsprekend en de basis van ons handelen.

Unsere Vision – Ein Spiegelbild unserer Unternehmenswerte
Bij Marc Cain denken we samen vooruit als het gaat om premium-kwaliteitsmode voor vrouwen van vandaag en morgen. Dit doen we door onze waarden in innovatieve en duurzamer oplossingen te integreren, ten behoeve van een milieubewuste vooruitgang en sociale rechtvaardigheid.

ONZE VISIE – EEN WEERSPIEGELING VAN ONZE WAARDEN

Onze duurzaamheidsvisie wordt gestuurd door onze waarden en dient als oriëntatie bij het samen anders gaan denken. Tot onze bedrijfswaarden behoren niet alleen onze eisen aan de hoogste kwaliteit van onze producten en hun duurzaamheid als gevolg daarvan, maar ook innovatief denken, het streven naar complete transparantie van onze leveringsketen en de dialoog op voet van gelijkheid met onze jarenlange zakenrelaties.

Unsere Vision – Ein Spiegelbild unserer Unternehmenswerte

WAT BETEKENT RETHINK TOGETHER?

De gedachte ʽRethink Togetherʼ is belangrijk voor ons, want wij moeten allemaal samen anders gaan denken, waakzaam handelen en verantwoordelijkheid nemen. Voor onze gezamenlijke toekomst en om onze planeet voor komende generaties te bewaren.

Daarbij omschrijft ʽRethink Togetherʼ niet alleen het inzicht waarmee we duurzaamheid bij Marc Cain invullen, maar ook onze duurzamere producten.

RETHINK TOGETHER
Naast onze productoverschrijdende duurzaamheidsactiviteiten (bijv. onze sociale eisen) zijn de met ʽRethink Togetherʼ gekenmerkte producten bijzonder milieuvriendelijk, van het materiaal tot de uitrusting. Ze worden gekenmerkt in de vorm van een hangtag aan het artikel en een ingenaaid weblabel.
WANNEER KRIJGT EEN ARTIKEL ONS LABEL ʽRETHINK TOGETHERʼ?
Material
De artikelen bestaan voor ten minste 50% uit duurzamer basismateriaal, dat volgens een door ons geaccepteerde norm voor duurzame materialen is gecertificeerd.
Less Chemicals
De producten doorlopen een milieuvriendelijk productieproces. Dit houdt in dat het natte proces, bijv. wassen, verven, printen, voldoet aan de strenge eisen aan het chemicaliënmanagement en er gebruik wordt gemaakt van innovatieve productiemethoden, waarbij zuinig wordt omgegaan met hulpbronnen.
Social
Daarnaast werden onze producenten, m.a.w. de bedrijven die onze artikelen aan elkaar naaien, gecontroleerd op de naleving van onze sociale normen. Deze eis stellen we aan al onze producenten.

ONZE WERELDWIJDE PARTNERBEDRIJVEN ZIJN ABSOLUTE SPECIALISTEN IN HUN VAKGEBIED

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor de leveringsketen en zetten ons daarom continu in om de processen in ons bedrijf duurzamer te maken. Dit alles altijd met het oog op onze hoge kwaliteitseisen, want hier gaan we geen compromissen aan. Dat is de reden waarom wij onze producenten op de naleving van onze sociale normen controleren en samen met onze leveranciers verbeterpunten aanpakken.

weltweiten Partnerbetriebe

63 % PRODUCTIE IN EUROPA

Wij behoren tot de weinige Duitse kledingfabrikanten die nog op eigen bodem over een eigen aandeel in de productie beschikken.

Bovendien is de productieketen van onze kleding overwegend een Europees proces. Dat wil zeggen dat ook de stoffen, weefsels, jersey en breigarens overwegend uit Europa komen, het merendeel uit Italië. Aangezien Europa ook onze belangrijkste afzetmarkt is, kunnen we zeggen: wij produceren op de eerste plaats daar waar we ook verkopen.

Op de volgende wereldkaart zijn de landen van onze partnerbedrijven gemarkeerd, inclusief de bedrijven die ons de grondstoffen leveren.

63% PRODUCTIE IN EUROPA

37% PRODUCTIE BUITEN EUROPA

Naast de fabricage in Duitsland produceren we ook in andere productiebedrijven in West-, Zuid- en Oost-Europa en tevens in zorgvuldig geselecteerde bedrijven in landen in de buurt van Europa en in Azië. De samenwerking met landen buiten Europa is voor ons belangrijk vanwege de hoge kwaliteitseisen en de aldaar aanwezige expertise. Daarom werken we in de verschillende landen altijd met de specialisten van iedere branche samen, trouw aan ons motto: topkwaliteit uit topbedrijven.

37% PRODUKTION AUSSERHALB VON EUROPA

ZAKENRELATIES

Wij onderhouden langlopende en waardevolle zakelijke relaties met onze leveranciers. Gemiddeld werken we 10 jaar samen met onze leveranciers. Met een derde (32 %) zelfs meer dan 15 jaar. Ze zijn allemaal op hun gebied uitstekende specialisten, met wie we in de loop der jaren veel kennis hebben opgedaan. Deze deskundige knowhow, gecombineerd met een vertrouwenwekkende, open samenwerking op hetzelfde niveau, is belangrijk voor het perfectioneren van kwaliteit.

langfristige und wertschätzende Geschäftsbeziehungen

SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID

Wij zijn lid van amfori, de wereldwijd toonaangevende bedrijfsvereniging voor open en duurzame handel en we nemen sinds 2019 deel aan de amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative). Daarmee respecteren wij de waarden en grondbeginselen van de amfori BSCI Code of Conducts voor mensen- en werknemersrechten en de sociale doelstellingen van de textiel- en kledingindustrie. Als bestanddeel van de overeenkomsten met de leveranciers passen we deze Code of Conduct ook toe voor onze leveringsketen, hebben we deze in 2023 met nog meer principes op het gebied van mensenrechten en milieubescherming gecompleteerd en op die manier onze eigen Supplier Code of Conduct gemaakt. Deze is beschikbaar in de talen die relevant zijn voor onze leveranciers. We hebben ons ten doel gesteld alle productiebedrijven van onze directe zakelijke partners te controleren op de naleving ervan. Bovendien zijn ook onze inkopers en technici in buitendienst regelmatig ter plekke in de productiebedrijven.

Wir sind Mitglied von amfori
HOE WE DE NALEVING VAN DE SOCIALE NORMEN BIJ ONZE LEVERANCIERS CONTROLEREN

ONZE MEDEWERKERS ZIJN HET HART VAN ONS BEDRIJF

Want ze zijn het middelpunt van ons succes. Wij vinden het heel belangrijk om ze voor lange tijd in ons bedrijf te houden. Dat lukt ons door optimale arbeidsomstandigheden en een dynamische omgeving met spannende taken, een open werkklimaat, moderne, ergonomische werkplekken en interessante trainingsprogramma's.

Der Kern unseres Erfolges sind unsere Mitarbeiter.

Benefits

Tijdens onze pauzes ontspannen we ons in de uitgestrekte aangelegde tuin met twee vijvers. En in de zomer en met kerst komen alle medewerkers samen voor een sfeervol feest. Werk moet plezierig zijn en succes opleveren - deze mentaliteit is niet alleen bepalend voor de werkomgeving van Marc Cain, maar wordt bij de Marc Cain Family ook in praktijk gebracht - iedere dag opnieuw.

Ook de combinatie van beroep en gezinsleven vinden we belangrijk. Daarom bieden we onze medewerkers diverse deeltijdmodellen en mogelijkheden om vanuit huis te werken. In samenwerking met de gemeente Bodelshausen en het kinderdagverblijf ʽKinderhaus Oberwiesenʼ is bovendien kinderopvang gegarandeerd. Na aankondiging vooraf krijgen alle kinderen, die ten minste een jaar oud zijn, in ieder geval hun plekje.

Ook aan sport en gezondheid hechten wij veel waarde. Alle geїnteresseerden kunnen deelnemen aan onze yogacursussen en wij geven subsidies voor geselecteerde sportscholen. In de eigen kantine toveren onze koks iedere dag verse, gezonde gerechten op tafel, uiteenlopend van stevige dagelijkse kost tot internationale keuken.

In unseren Pausen entspannen wir uns in der weitläufigen Firmen-Gartenanlage mit zwei Seen.
Als fabrikant van knitwear houden wij ons aan de bijzondere verantwoordelijkheid in de omgang met dierlijke materialen. Een respectvolle en soortgeschikte houding van de dieren ligt ons nauw aan het hart. Daarom leven wij het internationaal erkende vijf-domeinenmodel na.

DIERENWELZIJN – DAAR LETTEN WIJ OP

Wij eisen van onze leveranciers dat ze alleen producten van dieren gebruiken, die volgens de geldende wetten en verordeningen gefokt en gehouden worden. Met name verwijzen wij naar de Verordening inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten EG Nr. 338/97, die o.a. de eisen van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) in praktijk brengt, en tevens naar de Duitse natuurbeschermingswet (Bundesnaturschutzgesetz) en de Duitse verordening inzake de bescherming van soorten (Bundesartenschutzverordnung).

Daarnaast hebben we voor de afzonderlijke materialen overeenkomstige eisen ten aanzien van dierenwelzijn gedefinieerd en werken we nauw samen met andere bedrijven, vakverenigingen en standaardorganisaties. Zo willen we graag bewustzijn voor deze onderwerpen creëren en de beschikbaarheid van binnen de dierenbescherming gecertificeerde materialen verhogen.

Als Stricker bekennen wir uns zu unserer besonderen Verantwortung

WARMTETERUGWINNING – WIJ STOKEN MINDER.

Door warmteterugwinning wordt overtollige energie nogmaals gebruikt. De stoom die door stoomketels in de productie ontstaat, condenseert tot warm water en wordt gebruikt om het water in de gebouwen van het hoofdkantoor te verwarmen. Ook de afvoerlucht uit de ventilatoren wordt opnieuw gebruikt voor terugwinning van warmte, zodat er minder hoeft te worden gestookt.

WÄRMERÜCK-GEWINNUNG WIR HEIZEN WENIGER

ZONNECELLEN & REGENWATER – WIJ BESPAREN STROOM EN WATER

Ons nieuwe logistieke gebouw beschikt over een fotovoltaїsch systeem dat de zelf geproduceerde stroom teruglevert aan het interne systeem van het bedrijf, zodat het gebouw zich deels zelf van stroom kan voorzien. Op die manier kan een significant CO2-percentage worden bespaard. In het nieuwe logistieke gebouw wordt regenwater opgevangen in een cisterne met een volume van 100.000 liter. Het water dient voor de bevloeiing van het plantsoen op het bedrijfsterrein.

WIR SPAREN STROM UND WASSER

KUNSTSTOF BAKKEN – WIJ VERMINDEREN AFVAL

Bij ons wordt gebruik gemaakt van herbruikbare en dus milieuvriendelijke KLT-kunststof bakken. In de praktijk betekent dit dat de bakken samengeklapt op pallets worden verstuurd naar leveranciers en bedrijven, zodat ze kunnen worden teruggestuurd met afgewerkte producten. Zo hoeven er geen kartonnen verpakkingen te worden gebruikt en wordt het afval aanzienlijk verminderd. De KLT-bakken zijn heel duurzaam en kunnen bijgevolg jarenlang worden gebruikt. De bakken worden in het fourniturenmagazijn voor de verzendingen gebruikt en hebben hun nut reeds bewezen.

WIR REDUZIEREN MÜLL

LAADPALEN

Nieuw energieconcept. Als onderdeel van het nieuwe energieconcept is er bij onze Marc Cain outlet op de locatie Bodelshausen ook een laadpaal voor onze klanten die met hun elektrische auto arriveren. De klanten kunnen op die manier comfortabel tijdens het shoppen hun auto weer gratis opladen.

E-Tankstelle

WIJ STIMULEREN DUURZAME BOSBOUW

Al onze papierproducten zijn voorzien van een milieucertificaat. Daarmee zijn we richtinggevend voor het milieu. Hout- en papierproducten die dit kwaliteitskeurmerk dragen, zijn afkomstig van verantwoordelijke bosbouw. Zo is het behoud van de bossen op de lange termijn gewaarborgd. Voor het verlenen van het milieukeurmerk gelden strenge controles. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met het eindproduct, maar ook met de verwerkingsketen.

WIR FÖRDERN VERANTWORTUNGSVOLLE FORSTWIRTSCHAFT

Unser Nachhaltigkeitsbericht

In ons jaarlijks gepubliceerde duurzaamheidsverslag maken wij duidelijk wat onze drijfveer is, wat we ons ten doel hebben gesteld en wat we al hebben bereikt. Ook de uitdagingen die we als internationaal opererend bedrijf in dit verband moeten aangaan en die ons tegelijkertijd aansporen, maken we met ons duurzaamheidsverslag transparant. U komt veel te weten over de manier waarop wij ons op ons hoofdkantoor inzetten voor milieubescherming, welke duurzame materialen bij ons worden gebruikt of waarom dierenwelzijn ons nauw aan het hart ligt.
Het actuele verslag en ook de verslagen van de afgelopen jaren vindt u in de rubriek „Downloads".